Trwa ładowanie...
Dom Maklerski BOŚ
waluty

Spokojny początek tygodnia na złotym

Początek nowego tygodnia przynosi nieznacznie słabszego złotego, który jednak oscyluje w dalszym ciągu w 2-sesyjnym zakresie wahań. Polska waluta wyceniana jest przez rynek następująco: 4,1713 PLN za euro, 3,0319 PLN wobec dolara amerykańskiego oraz 3,4176 PLN względem franka szwajcarskiego. Rentowności polskiego długu wykazują sygnały próby zejścia na niższe zakresy, jednak ruch ten ograniczany jest w rejonie 4,20% na 10YT.

Share
Spokojny początek tygodnia na złotym
Źródło: DM BOŚ
d3gfrmj

Początek nowego tygodnia przynosi nieznacznie słabszego złotego, który jednak oscyluje w dalszym ciągu w 2-sesyjnym zakresie wahań. Polska waluta wyceniana jest przez rynek następująco: 4,1713 PLN za euro, 3,0319 PLN wobec dolara amerykańskiego oraz 3,4176 PLN względem franka szwajcarskiego. Rentowności polskiego długu wykazują sygnały próby zejścia na niższe zakresy, jednak ruch ten ograniczany jest w rejonie 4,20% na 10YT.

(fot. DM BOŚ)
Źródło: (fot. DM BOŚ)

zejścia na niższe zakresy, jednak ruch ten ograniczany jest w rejonie 4,20% na 10YT.

d3gfrmj

Ostatnie sesje na rynku złotego przyniosły odrobienie większość strat związanych ze wzrostem napięć na Ukrainie. Piątkową, spadkową sesje traktować należy głównie jako zamykanie pozycji przed weekendem, stąd jej wymowa pozostaje ograniczona. Zgodnie z wcześniejszymi założeniami odreagowanie na większości walut rynków wschodzących (m.in. na rosyjskim rublu) otworzyło „furtkę” dla inwestorów zagranicznych na ponowne rozegranie złotego pod oczekiwaniami fundamentalne. Dodatkowym czynnikiem wspierającym ostatnie inwestycje w polską walutę jest mocne zachowanie wycen polskiego długu, który znajduje się blisko 5-tygodniowych maksimów. Kluczowym czynnikiem dla wyceny złotego pozostają jednak czynniki zewnętrzne w postaci ciągle możliwe rozwoju negatywnego scenariusza dla Ukrainy oraz przejściem amerykańskiego FED

W trakcie dzisiejszej sesji poznamy odczyt bilansu płatniczego za IV kw. 2013r. zaprezentowany przez NBP. Instytucja poda również oczekiwania inflacyjnego osób prywatnych w marcu br., a MF zakomunikuje podaż długu na II kw. Na szerokim rynku liczyć się będzie głównie odczyt inflacji HICP dla Strefy Euro, który rozpatrywany będzie w świetle ostatnich dość gołębich słów M. Draghiego oraz J. Weidmann’a z EBC.

Z rynkowego punktu widzenia poranne wymiany na rynku wskazują na możliwą próbę korekty spadkowej paro-sesyjnego ruchu. Z drugiej strony sesja w Azji przebiega w stosunkowo dobrych nastrojach, stąd najbardziej prawdopodobnym scenariuszem wydaje się próba stabilizacji na obecnym poziomach. Dla pary EUR/PLN oznaczałoby to pozostanie w zakresie ok. 4,1550 – 4,18 PLN. USD/PLN pozostaje w konsolidacji 3,0175-3,0485 PLN notują ograniczony zakres wahań. CHF/PLN znajduje się blisko wsparcia na 3,4130 PLN.

Konrad Ryczko
analityk
makler papierów wartościowych

d3gfrmj

Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska S.A.

| Prezentowany raport został przygotowany w Wydziale Doradztwa i Analiz Rynkowych Domu Maklerskiego Banku Ochrony Środowiska S.A. z siedzibą w Warszawie tylko i wyłącznie w celach informacyjnych i nie stanowi analizy inwestycyjnej, ani analizy finansowej ani rekomendacji w rozumieniu przepisów Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005r. (Dz.U. 2005, poz. 206 nr 1715) oraz Ustawy z dnia 29 lipca 2005r. (Dz.U. 2005, Nr 183, poz. 1538 z późn. zm.). Przedstawiony raport jest wyłącznie wyrazem wiedzy i poglądów autora według stanu na dzień sporządzenia i w żadnym wypadku nie może być podstawą działań inwestycyjnych Klienta. Przy sporządzaniu raportu DM BOŚ SA działał z należytą starannością oraz rzetelnością. DM BOŚ SA i jego pracownicy nie ponoszą jednak odpowiedzialności za działania lub zaniechania Klienta podjęte na podstawie niniejszego raportu ani za szkody poniesione w wyniku tych decyzji inwestycyjnych. Niniejszy raport adresowany jest do nieograniczonego kręgu odbiorców. Został
sporządzony na potrzeby klientów DM BOŚ S.A. oraz innych osób zainteresowanych. Nadzór nad DM BOŚ SA sprawuje Komisja Nadzoru Finansowego. Regulaminy doradztwa inwestycyjnego i sporządzania analiz inwestycyjnych, analiz finansowych oraz innych rekomendacji o charakterze ogólnym dotyczących transakcji w zakresie instrumentów finansowych oraz instrumentów bazowych instrumentów pochodnych znajdują się na stronie internetowej bossa.pl w dziale Dokumenty. |
| --- |

d3gfrmj

Podziel się opinią

Share
d3gfrmj
d3gfrmj