Trwa ładowanie...
Dom Maklerski BOŚ
waluty

Spokojny początek tygodnia na złotym, możliwa próba odreagowania

Początek nowego tygodnia handlu przynosi stabilizację kwotowań polskiej waluty. Złoty wyceniany jest przez rynek następująco: 4,2050 PLN za euro, 3,0394 PLN wobec dolara amerykańskiego oraz 3,4507 PLN względem franka szwajcarskiego. Rentowności polskiego długu wynoszą 4,131% w przypadku papierów 10-letnich.

Share
Spokojny początek tygodnia na złotym, możliwa próba odreagowania
Źródło: DM BOŚ
d3lh0wb

Początek nowego tygodnia handlu przynosi stabilizację kwotowań polskiej waluty. Złoty wyceniany jest przez rynek następująco: 4,2050 PLN za euro, 3,0394 PLN wobec dolara amerykańskiego oraz 3,4507 PLN względem franka szwajcarskiego. Rentowności polskiego długu wynoszą 4,131% w przypadku papierów 10-letnich.

(fot. DM BOŚ)
Źródło: (fot. DM BOŚ)

Ostatnie kilkanaście sesji na rynku polskiej waluty przyniosło spadek wyceny złotego w reakcji na eskalację wydarzeń na Ukrainie. Co ciekawe bardziej nerwowe reakcje obserwowaliśmy głównie na kwotowaniach PLN, podczas gdy nastroje na polskim długu pozostawały pozytywne. Prawdopodobnie ma to związek z ostatnią udaną aukcją długu oraz zapadalnością części papierów na rynku. W przypadku złotego obserwujemy utrzymującą się niepewność i negatywne reakcję na pojawiające się doniesienia ze wschodu. Pod koniec tygodnia ukraińskie oddziały zabiły kilku prorosyjskich separatystów, Rosja rozpoczęła ćwiczenia wojskowe w pobliżu granicy z Ukrainą. Dodatkowo co chwilę otrzymujemy informacje o próbie wydzielenia niepodległych okręgów. Duża część rynku zamykała pozycje na złotym przed weekendem w związku z czym sam początek handlu może przynieść odbudowanie tych pozycji i próbę lekkiego umocnienia złotego. Tradycyjnie już weekend pozostaje okresem podwyższonego ryzyka, kiedy brak jest możliwości reakcji na ewentualne
wydarzenia, stąd inwestorzy prewencyjnie ograniczają ryzyko. Warto jednak pamiętać, iż szersza ocena złotego przez kapitał zagraniczny pozostaje pozytywna – głownie z uwagi na czynniki gospodarcze oraz oczekiwane rozpoczęcie cyklu podwyżek stóp procentowych. Wydarzenia na Ukrainie, i ich potencjalny wpływ na region, stanowią jednak bardzo istotny czynnik ryzyka spychający założenia fundamentalne na drugi plan.

d3lh0wb

W trakcie dzisiejszej sesji brak jest znaczących publikacji makroekonomicznych z kraju. Co więcej cały koniec kwietnia nie przyniesie ważniejszych odczytów fundamentalnych. Z ważniejszych publikacji wymienić należy dopiero piątkowy odczyt przemysłowego indeksu PMI za kwiecień. Na szerokim rynku w centrum uwagi będą: dzisiejsze wystąpienie M. Draghiego zaplanowane na godz. 16:30 oraz głównie kolejne doniesienia z Ukrainy.

Z rynkowego punktu widzenia koszyk BOSSA PLN dotarł do wsparcia na poziomie 100 pkt. które, przynajmniej chwilowo, powinno stanowić bazę do odreagowania. Analogiczny układ obserwujemy również na EUR/PLN, gdzie zakres 4,21 PLN traktować należy jako istotny opór. W przypadku USD/PLN obserwujemy kontynuację wahań w zakresie ostatniej konsolidacji, choć aktualnie kurs znajduje się bliżej górnego jej ograniczenia (3,0485 PLN).

Konrad Ryczko
analityk
makler papierów wartościowych

Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska S.A.

d3lh0wb

| Prezentowany raport został przygotowany w Wydziale Doradztwa i Analiz Rynkowych Domu Maklerskiego Banku Ochrony Środowiska S.A. z siedzibą w Warszawie tylko i wyłącznie w celach informacyjnych i nie stanowi analizy inwestycyjnej, ani analizy finansowej ani rekomendacji w rozumieniu przepisów Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005r. (Dz.U. 2005, poz. 206 nr 1715) oraz Ustawy z dnia 29 lipca 2005r. (Dz.U. 2005, Nr 183, poz. 1538 z późn. zm.). Przedstawiony raport jest wyłącznie wyrazem wiedzy i poglądów autora według stanu na dzień sporządzenia i w żadnym wypadku nie może być podstawą działań inwestycyjnych Klienta. Przy sporządzaniu raportu DM BOŚ SA działał z należytą starannością oraz rzetelnością. DM BOŚ SA i jego pracownicy nie ponoszą jednak odpowiedzialności za działania lub zaniechania Klienta podjęte na podstawie niniejszego raportu ani za szkody poniesione w wyniku tych decyzji inwestycyjnych. Niniejszy raport adresowany jest do nieograniczonego kręgu odbiorców. Został
sporządzony na potrzeby klientów DM BOŚ S.A. oraz innych osób zainteresowanych. Nadzór nad DM BOŚ SA sprawuje Komisja Nadzoru Finansowego. Regulaminy doradztwa inwestycyjnego i sporządzania analiz inwestycyjnych, analiz finansowych oraz innych rekomendacji o charakterze ogólnym dotyczących transakcji w zakresie instrumentów finansowych oraz instrumentów bazowych instrumentów pochodnych znajdują się na stronie internetowej bossa.pl w dziale Dokumenty. |
| --- |

d3lh0wb

Podziel się opinią

Share
d3lh0wb
d3lh0wb