Trwa ładowanie...
d1nn8gs

Spółka Kruka ma umowę zakupu 100% udziałów Presco Investments za maks 217 mln zł

Warszawa, 23.12.2015 (ISBnews) - Secapital, spółka zależna Kruka, zawarła z Presco Investments, spółką zależną Presco Group, umowę nabycia 100% udziałów Presco Investments, podała spółka. Ostateczna cena udziałów zostanie ustalona w dniu zamknięcia i będzie nie wyższa niż 216,8 mln zł. Dzień zamknięcia nastąpi najpóźniej 30 maja 2016 r.

Share
d1nn8gs

"Przedmiotem umowy jest zamiar sprzedaży 390 050 udziałów podmiotu zależnego [Presco Investments] o łącznej wartości nominalnej 39 005 000 zł, wolnych od wszelkich obciążeń, nieograniczonych i wolnych od praw osób trzecich. Poza udziałami podmiotu zależnego na mocy umowy inwestycyjnej kupujący zamierza nabyć także prawa do dysponowania zakupionymi na rynku w Polsce portfelami wierzytelności posiadanymi przez podmiot zależny oraz Presco Investment I NS FIZ (fundusz), o łącznej wartości nominalnej 2,7 mld zł i liczbie spraw wynoszącej 2 mln sztuk" - czytamy w komunikacie.

Finalizacja transakcji sprzedaży nastąpi po spełnieniu szeregu uzgodnionych warunków prawnych i operacyjnych. Własność udziałów zostanie przeniesiona ze z chwilą podpisania oświadczenia o spełnieniu warunków zamknięcia transakcji i przeniesieniu własności udziałów przez strony, podano również.

Kruk podał, że zgodnie z intencją stron dzień zamknięcia nastąpi nie później niż 30 maja 2016 r.

d1nn8gs

Cena ostateczna uwzględniać będzie uzgodnione przez strony korekty takie jak m.in.: pomniejszenia o spłaty z tytułu bieżącej obsługi portfeli wierzytelności stanowiących własność podmiotu zależnego i funduszu do dnia zamknięcia czy salda bilansowe obu ww. podmiotów na dzień zamknięcia, wyjaśniono.

We wrześniu br. Kruk podpisał list intencyjny z Presco Group dotyczący zakupu 100% udziałów w spółce Presco Investments S.a r.l. i prawa do dysponowania portfelami wierzytelności w Polsce, posiadanymi przez spółkę oraz fundusz Presco Investment I NS FIZ o łącznej wartości nominalnej 2,7 mld zł. Wartość transakcji miała wynieść maksymalnie 220 mln zł, podano wtedy.

Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów (UOKiK) w październiku br. wyraził zgodę na dokonanie koncentracji, polegającej na przejęciu przez Secapital kontroli nad Presco Investments . Tydzień temu UOKiK wydał zgodę na dokonanie koncentracji, polegającej na przejęciu przez Kruk TFI kontroli nad Presco Investments I NS FIZ.

Kruk S.A. jest największą w Polsce firmą zarządzającą wierzytelnościami. Od 2007 roku działa w Rumunii, gdzie także jest liderem rynku. Od listopada 2011 roku Kruk działa w Czechach, od sierpnia 2012 roku na Słowacji, a od sierpnia 2014 roku w Niemczech. Spółka jest notowana na warszawskiej giełdzie od 2011 r.

Presco Group działa na rynku obrotu wierzytelnościami masowymi w Polsce. Specjalizuje się w nabywaniu pakietów wierzytelności, przez ich pierwotnych właścicieli uznanych za trudne do odzyskania, a następnie dochodzi ich zapłaty na własny rachunek. Spółka od 2011 roku jest notowana na rynku głównym warszawskiej giełdy.

(ISBnews)

d1nn8gs

Podziel się opinią

Share
d1nn8gs
d1nn8gs