Trwa ładowanie...
d23v4t8

Spółka Ronsona ma umowę za 9,5 mln zł na grunt w Poznaniu pod 300 mieszkań

Warszawa, 05.09.2016 (ISBnews) - Ronson Development spółka z o.o. - City 5 sp. komandytowa zawarł z osobą prawną warunkową umowę sprzedaży prawa użytkowania wieczystego niezabudowanej nieruchomości położonej w Poznaniu, w dzielnicy Grunwald, podał Ronson Europe. Spółka planuje budowę blisko 300 mieszkań na tej nieruchomości, a wartość umowy to 9,5 mln zł netto.

Share
d23v4t8

Sprzedający uzyskał ostateczną decyzję o warunkach zabudowy, która została wydana przez Prezydenta Miasta Poznania i która ustala warunki i szczegółowe zasady zagospodarowania terenu Nieruchomości, dla inwestycji polegającej na budowie budynku mieszkalno-usługowo-biurowego z podziemną halą garażową i niezbędną infrastrukturą techniczną. Spółka planuje budowę blisko 300 mieszkań na Nieruchomości.

Cena sprzedaży prawa użytkowania wieczystego nieruchomości została ustalona na kwotę 9,5 mln zł powiększoną o należny podatek VAT, podano także.

"Zawarcie ostatecznej umowy rozporządzającej i zapłata ceny nastąpi w sytuacji ziszczenia się jednego z warunków zawieszających, tj. (i) doręczenia spółce pisemnego zawiadomienia o nieskorzystaniu przez miasto Poznań z prawa pierwokupu nieruchomości; lub (ii) upływu terminu, w którym miasto Poznań może skorzystać z tego prawa" - czytamy dalej.

Ronson to spółka deweloperska notowana na warszawskiej giełdzie od 2007 r. W 2015 r. sprzedała 906 mieszkań, tj. o 27% więcej niż rok wcześniej.

(ISBnews)

d23v4t8

Podziel się opinią

Share
d23v4t8
d23v4t8