Trwa ładowanie...

Sprawdź, o ile wzrośnie twoja emerytura

Od marca przyszłego roku emerytury i renty wzrosną o 2,7 proc. - wynika z założeń budżetu na rok 2011. Wczoraj rząd przedstawił projekt ustawy w Sejmie.

Share
Sprawdź, o ile wzrośnie twoja emerytura
Źródło: Jupiterimages
d2iiwne

"Przyjęto, iż wskaźnik waloryzacji wyniesie nie mniej niż średnioroczny wskaźnik cen i towarów konsumpcyjnych w 2010 roku w stosunku do 2009 roku, zwiększony o 20 proc. realnego wzrostu przeciętnego wynagrodzenia w 2010 roku w stosunku do 2009 roku" - napisano w projekcie. Co to oznacza dla emerytów i rencistów. A no że od marca otrzymają świadczenia wyższe o 2,7 proc.

Na jakie podwyżki dokładnie mogą zatem liczyć seniorzy? Pobierający najniższe świadczenia w wysokości 616,72 zł otrzymają od marca 632,08 zł. Podwyżka jest więc symboliczna (15,36 zł). Dość powiedzieć, że niższa od ubiegłorocznej o 10 zł. Warto jednak pamiętać, że renty i emerytury wzrosły w ubiegłym roku o 4,62 proc.

Jak widać, rząd rakiem wycofał się z kwotowej waloryzacji świadczeń, której niedawna propozycja wywołała spore zamieszanie wśród ekspertów, pracodawców i samych zainteresowanych.

d2iiwne

W myśl tej propozycji renty i emerytury wzrastałyby o określoną kwotę równą dla wszystkich uprawnionych do pobierania świadczeń.

Zdaniem przedstawicieli rządu prowadziłoby to do wyrównywania dysproporcji w wypłacanych świadczeniach. Dzisiaj emeryci, którzy dostają wyższe emerytury, dostają większe podwyżki. W efekcie ci, którym ZUS wypłaca najniższe świadczenia, wzbogacą się o 20-30 zł, a ci, którzy wypracowali kilkutysięczne świadczenie, otrzymują nawet 100-200 zł więcej. Przy uwzględnieniu tegorocznej waloryzacji pobierający 1015 zł, zyska 26,50 zł, 1500 zł - 39,20, a 2024,50 - 53,20.
Przeciwko kwotowym waloryzacjom natychmiast wystąpili pracodawcy. Ich zdaniem takie rozwiązanie byłoby niesprawiedliwe społecznie i niezgodne z ustawą zasadniczą.

"PKPP Lewiatan dostrzega problem osób, które otrzymują niskie emerytury, często w minimalnej wysokości. Nowe zasady waloryzacji świadczeń budzą jednak wątpliwości. Skorzystają na nich jedynie osoby pobierające niskie emerytury, pokrzywdzeni mogą się poczuć ci, którzy dzięki wysokim kwalifikacjom i cięższej od innych pracy dostają wysokie świadczenia. Propozycja waloryzacji kwotowej może być niezgodna z Konstytucją RP " - alarmuje PKPP Lewiatan.

W rezultacie rząd, któremu coraz gorzej układa się z przedsiębiorcami, nie zdecydował się na rewolucję, a na minimalne - wręcz symboliczne - podwyżki.

d2iiwne

Podziel się opinią

Share
d2iiwne
d2iiwne