Trwa ładowanie...
d3dpx0k
d3dpx0k

Sprzedający odstąpił od umowy zbycia nieruchomości dla Rank Recycling Energy

Warszawa, 09.07.2014 (ISBnews) - Drogopol Invest odstąpił od przedwstępnej umowy sprzedaży na rzecz Rank Recycling Energy, spółki zależnej Rank Progress, nieruchomości gruntowej przeznaczonej pod budowę stacji utylizacji odpadów komunalnych oraz składowiska na odpady. Rank Recycling Energy uznaje oświadczenie o odstąpieniu za bezskuteczne, podała spółka.
Share
d3dpx0k

"Sprzedający w uzasadnieniu wskazał, iż Rank Recycling Energy Sp. z o.o. z siedzibą w Legnicy nie wzywała sprzedającego do zawarcia umowy przyrzeczonej, a także we wskazanym przez Drogopol Invest Sp. z o.o. terminie kupujący nie stawił się do zawarcia umowy przyrzeczonej" - czytamy w komunikacie.

W oświadczeniu sprzedający wskazał, iż zgodnie z zapisami umowy przedwstępnej oraz na podstawie art. 394 § 1 k.c., skorzystał z prawa do zachowania zadatku w wysokości 4 mln zł netto otrzymanego od kupującego. Ponadto sprzedający wskazał, iż zgodnie z zapisami umowy przedwstępnej rozważa możliwość zasadności dochodzenia od kupującego dodatkowo zapłaty kary umownej w wysokości 2 mln zł.

"Emitent wskazuje, iż kupujący nie zgadza się z twierdzeniami sprzedającego i uznaje oświadczenie o odstąpieniu za bezskuteczne. Wskazuje ponadto, iż do zawarcia umowy przyrzeczonej nie doszło z przyczyn leżących wyłącznie po stronie sprzedającego, który przekazał nieścisłe informacje o możliwości realizacji inwestycji na nieruchomości będącej przedmiotem umowy przedwstępnej oraz którego zaniechania doprowadziły do braku możliwości realizacji inwestycji" - czytamy dalej.

d3dpx0k

Zarząd kupującego, działając w dobrej wierze i w związku z sygnalizowaną możliwością dobrowolnego zwrotu zadatku, prowadził negocjacje ze sprzedającym w celu rozwiązania umowy i zwrotu tego zadatku, jednakże, wbrew przeprowadzonym rozmowom, sprzedający zawiadomił kupującego o odstąpieniu od umowy przedwstępnej.

"W zaistniałej sytuacji i wobec analizy materiałów sprawy kupujący sam zamierza złożyć oświadczenie o odstąpieniu od umowy przedwstępnej z winy sprzedającego. Złożenie oświadczenia o odstąpieniu od umowy przedwstępnej przez kupującego stanowić będzie przedmiot odrębnego raportu bieżącego" - podsumowano w komunikacie.

W lutym 2013 r. została zawarta przedwstępna umowa sprzedaży nieruchomości gruntowej na terenie Górnego Śląska o obszarze 14,89 ha, zakupionej w celu realizacji budowy stacji utylizacji odpadów komunalnych oraz składowiska na odpady komunalne i przemysłowe. Cena sprzedaży przedmiotowej nieruchomości wynosiła 20,85 mln zł netto.

Firma inwestycyjno-deweloperska Rank Progress specjalizuje się w trzech segmentach: centra handlowe i galerie; inwestycje mieszkaniowe i biurowe; projekty dla globalnych operatorów. Spółka zadebiutowała na rynku głównym warszawskiej giełdy w 2010 r.

(ISBnews)

d3dpx0k

Podziel się opinią

Share
d3dpx0k
d3dpx0k