Trwa ładowanie...
d3r4ehd

STALPROFI - Korekta informacji o szacowanym wpływie wydłużenia terminu budowy gazociągu DN 700 Sz ...

STALPROFI - Korekta informacji o szacowanym wpływie wydłużenia terminu budowy gazociągu DN 700 Szczecin - Gdańsk, Etap II - IV. na wynik Grupy Kapitałowej Stalprofil S.A. (5/2015)

Share
d3r4ehd

| | | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | Raport bieżący nr | 5 | / | 2015 | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2015-02-20 | | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | | |
| | STALPROFI | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | | |
| | Korekta informacji o szacowanym wpływie wydłużenia terminu budowy gazociągu DN 700 Szczecin - Gdańsk, Etap II - IV. na wynik Grupy Kapitałowej Stalprofil S.A. | | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 1 Ustawy o ofercie - informacje poufne | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | | |
| | W uzupełnieniu raportu bieżącego RB nr 30/2014 z dnia 23 grudnia 2014 roku Zarząd Stalprofil S.A. informuje, iż w dniu 20 lutego 2015r. powziął informację o dokonanej przez zarząd spółki zależnej ZRUG Zabrze S.A. (lider konsorcjum wykonawczego) korekcie prognozowanego poziomu finalnej rentowności kontraktu na ?Budowę gazociągu DN 700 Szczecin - Gdańsk, Etap II ? IV?, co wpłynęło na dalsze pogorszenie szacowanego wyniku finansowego spółki ZRUG Zabrze S.A., a jednocześnie skonsolidowanego wyniku Grupy Kapitałowej Stalprofil S.A. za rok 2014. W wyniku zwiększenia kosztów realizacji kontraktu, a także wskutek utworzenia odpisów aktualizujących wartość aktywów spółki, ZRUG Zabrze S.A. wykazał ujemny wynik finansowy za rok 2014, który pomniejszy skonsolidowany zysk netto Grupy Kapitałowej Stalprofil S.A. przypadający na akcjonariuszy jednostki dominującej nie jak pierwotnie zakładano o kwotę 10.822 tys. PLN lecz o kwotę 14.205 tys. PLN. Publikacja sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Stalprofil S.A. za
rok 2014, które zawierać będzie pełne finansowe wyniki działalności Grupy nastąpi w dniu 20 marca 2014 roku. | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d3r4ehd

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | STALPROFIL SA | | | | | | | | | | | | | | |
| | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | | | | | | | | | | |
| | | STALPROFI | | Handel (han) | | | | | | | | | | | | |
| | | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | | | | | | | | | | | | |
| | | 41-308 | | Dąbrowa Górnicza | | | | | | | | | | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | | | | | | | | | | |
| | | ul. Roździeńskiego | | 11a | | | | | | | | | | | | |
| | | (ulica) | | (numer) | | | | | | | | | | | | |
| | | 032 261-60-00 | | 032-795-59-72 | | | | | | | | | | | | |
| | | (telefon) | | | (fax) | | | | | | | | | | | |
| | | | | www.stalprofil.com.pl | | | | | | | | | | | | |
| | | (e-mail) | | | (www) | | | | | | | | | | | |
| | | 629-001-21-66 | | 001367518 | | | | | | | | | | | | |
| | | (NIP) | | | (REGON) | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2015-02-20 Jerzy Bernhard Prezes Zarządu, Dyrektor Generalny
2015-02-20 Sylwia Potocka - Lewicka Wiceprezes Zarządu, Dyrektor Finansowy

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d3r4ehd

Podziel się opinią

Share
d3r4ehd
d3r4ehd