Trwa ładowanie...
d4fn3er

STALPROFI - Przedłużenie ważności obowiązywania gwarancji należytego wykonania kontraktu pn.: Bud ...

STALPROFI - Przedłużenie ważności obowiązywania gwarancji należytego wykonania kontraktu pn.: Budowa gazociągu DN700 Szczecin - Gdańsk. (31/2015)

Share
d4fn3er

| | | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | Raport bieżący nr | 31 | / | 2015 | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2015-09-10 | | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | | |
| | STALPROFI | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | | |
| | Przedłużenie ważności obowiązywania gwarancji należytego wykonania kontraktu pn.: Budowa gazociągu DN700 Szczecin - Gdańsk. | | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | | |
| | Zarząd Stalprofil z dniem 10 września powziął informację o podpisaniu przez Towarzystwo Ubezpieczeń Euler Hermes S.A. z siedzibą w Warszawie, na wniosek konsorcjum w składzie: ZRUG Zabrze S.A. i Stalprofil S.A., aneksu do gwarancji kontraktowych, które wydłużają terminy ważności gwarancji należytego wykonania i właściwego usunięcia wad i usterek kontraktu pn.: ,,Budowa gazociągu DN 700 Szczecin - Gdańsk", udzielonych na rzecz Operatora Gazociągów Przesyłowych Gaz-System S.A. z siedzibą w Warszawie dla Etapu IV Słupsk - Wiczlino odpowiednio do 9 października 2015r. w zakresie roszczeń z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy oraz do 9 października 2018r. w zakresie roszczeń z tytułu rękojmi. Wartość gwarancji należytego wykonania i gwarancji właściwego usunięcia wad i usterek udzielonych przez Towarzystwo Ubezpieczeń Euler Hermes S.A. dla Etapu IV nie uległa zmianie i wynosi odpowiednio 15.696.381,00 PLN w zakresie roszczeń z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy i
4.708.914,30 PLN w zakresie roszczeń z tytułu rękojmi. Warunki finansowe, na jakich udzielone zostały w/w gwarancje nie odbiegają od warunków rynkowych stosowanych dla tego typu umów. Termin obowiązywania powyższych gwarancji został wydłużony na żądanie Gaz-System S.A. w związku z kolejnym przesunięciem terminu realizacji kontraktu, zawartego w dniu 10 maja 2012 r. pomiędzy konsorcjum firm w składzie: ZRUG Zabrze S.A. (lider konsorcjum), oraz Stalprofil S.A. z siedzibą w Dąbrowie Górniczej (uczestnik konsorcjum), a Operatorem Gazociągów Przesyłowych Gaz-System S.A. z siedzibą w Warszawie, o generalną realizację inwestycji pod nazwą ,,Budowa gazociągu DN 700 Szczecin - Gdańsk: Etap II Karlino-Koszalin, Etap III Koszalin - Słupsk i Etap IV Słupsk Wiczlino". Wydłużeniu uległ jedynie termin ważności gwarancji należytego wykonania i gwarancji właściwego usunięcia wad i usterek dla IV Etapu Kontraktu ponieważ Etap II Karlino ? Koszalin i Etap III Koszalin ? Słupsk zostały już zakończone i w dniu 24 lipca 2015 roku
poddane procedurze odbioru końcowego przez OGP Gaz-System S.A. \§ 5 ust. 1 pkt. 7 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (RMF). | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d4fn3er

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | STALPROFIL SA | | | | | | | | | | | | | | |
| | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | | | | | | | | | | |
| | | STALPROFI | | Handel (han) | | | | | | | | | | | | |
| | | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | | | | | | | | | | | | |
| | | 41-308 | | D?browa Górnicza | | | | | | | | | | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | | | | | | | | | | |
| | | ul. Ro=dzieńskiego | | 11a | | | | | | | | | | | | |
| | | (ulica) | | (numer) | | | | | | | | | | | | |
| | | 032 261-60-00 | | 032-795-59-72 | | | | | | | | | | | | |
| | | (telefon) | | | (fax) | | | | | | | | | | | |
| | | | | www.stalprofil.com.pl | | | | | | | | | | | | |
| | | (e-mail) | | | (www) | | | | | | | | | | | |
| | | 629-001-21-66 | | 001367518 | | | | | | | | | | | | |
| | | (NIP) | | | (REGON) | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2015-09-10 Jerzy Bernhard Prezes Zarządu, Dyrektor Generalny
2015-09-10 Henryk Orczykowski Wiceprezes Zarządu, Dyrektor Rozwoju

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d4fn3er

Podziel się opinią

Share
d4fn3er
d4fn3er