Trwa ładowanie...
dcn6phk

STALPROFI - Zarejestrowanie podwyższenia kapitału w spółce zależnej ZRUG Zabrze S.A. (14/2014)

STALPROFI - Zarejestrowanie podwyższenia kapitału w spółce zależnej ZRUG Zabrze S.A. (14/2014)

Share
dcn6phk

| | | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | Raport bieżący nr | 14 | / | 2014 | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2014-05-27 | | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | | |
| | STALPROFI | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | | |
| | Zarejestrowanie podwyższenia kapitału w spółce zależnej ZRUG Zabrze S.A. | | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 1 Ustawy o ofercie - informacje poufne | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | | |
| | W nawiązaniu do raportu bieżącego RB 6/2014 Zarząd Stalprofil S.A. informuje, że w dniu 26 maja 2014 r. Sąd Rejonowy w Gliwicach, X Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sadowego zarejestrował podwyższenie kapitału zakładowego spółki zależnej ZRUG Zabrze S.A. o kwotę 15.000.000,00 złotych, to jest do kwoty 26.950.000,00 złotych, w drodze emisji: a) 2 500 000 akcji zwykłych imiennych serii C, o wartości nominalnej 2 złote każda, objętych w drodze subskrypcji zamkniętej przez Stalprofil S.A. b) 5 000 000 akcji zwykłych imiennych serii D, o wartości nominalnej 2 złote każda, objętych w drodze subskrypcji prywatnej przez Izostal S.A. w Zawadzkiem. Cena emisyjna akcji serii C I D była równa ich wartości nominalnej i wynosiła 2 złote za każdą akcję Objęcie akcji serii C I D nastąpiło w drodze wniesienia wkładów pieniężnych na ich pokrycie. Po dokonaniu podwyższenia kapitału poprzez emisję akcji serii C I D struktura akcjonariatu ZRUG Zabrze S.A., w której dotychczas Stalprofil S.A. był jedynym akcjonariuszem,
przedstawia się następująco: Stalprofil S.A. - udział w głosach i kapitale odpowiednio 69% i 63%, Izostal S.A. - udział w głosach i kapitale odpowiednio 31% i 37%. Przeprowadzony kolejny etap dokapitalizowania, zajmującej się budową rurociągów, spółki zależnej ZRUG Zabrze S.A. ma na celu zwiększenie udziału Grupy Kapitałowej Stalprofil S.A. w perspektywicznym i strategicznym dla kraju, rynku wykonawstwa sieci przesyłowych i dystrybucyjnych gazu. | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

dcn6phk

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | STALPROFIL SA | | | | | | | | | | | | | | |
| | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | | | | | | | | | | |
| | | STALPROFI | | Handel (han) | | | | | | | | | | | | |
| | | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | | | | | | | | | | | | |
| | | 41-308 | | Dąbrowa Górnicza | | | | | | | | | | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | | | | | | | | | | |
| | | ul. Roździeńskiego | | 11a | | | | | | | | | | | | |
| | | (ulica) | | (numer) | | | | | | | | | | | | |
| | | 032 261-60-00 | | 032-795-59-72 | | | | | | | | | | | | |
| | | (telefon) | | | (fax) | | | | | | | | | | | |
| | | | | www.stalprofil.com.pl | | | | | | | | | | | | |
| | | (e-mail) | | | (www) | | | | | | | | | | | |
| | | 629-001-21-66 | | 001367518 | | | | | | | | | | | | |
| | | (NIP) | | | (REGON) | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2014-05-27 Sylwia Potocka - Lewicka Wiceprezes Zarządu
2014-05-27 Zenon Jędrocha Wiceprezes Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

dcn6phk

Podziel się opinią

Share
dcn6phk
dcn6phk