Trwa ładowanie...
d3ctbkw
espi
13-11-2014 09:21

STALPROFI - Zawarcie aneksu do umowy z OGP Gaz-System S.A. na budowę gazociągu DN 700 Szczecin - ...

STALPROFI - Zawarcie aneksu do umowy z OGP Gaz-System S.A. na budowę gazociągu DN 700 Szczecin - Gdańsk, Etap II - IV. (28/2014)

Share
d3ctbkw

| | | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | Raport bieżący nr | 28 | / | 2014 | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2014-11-13 | | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | | |
| | STALPROFI | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | | |
| | Zawarcie aneksu do umowy z OGP Gaz-System S.A. na budowę gazociągu DN 700 Szczecin - Gdańsk, Etap II - IV. | | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | | |
| | W nawiązaniu do raportu bieżącego RB 13/2012, 29/2012, 29/2013 i 11/2014 Zarząd Stalprofil S.A. informuje, iż w dniu 12 listopada 2014 r. został podpisany aneks do umowy z dnia 10 maja 2012 r., zawartej pomiędzy konsorcjum firm (Wykonawca) w składzie: ZRUG Zabrze S.A. jako lider konsorcjum firm, oraz Stalprofil S.A. z siedzibą w Dąbrowie Górniczej (uczestnik konsorcjum), a Operatorem Gazociągów Przesyłowych Gaz-System S.A. z siedzibą w Warszawie (Zamawiający), o generalną realizację inwestycji pod nazwą ,,Budowa gazociągu DN 700 Szczecin - Gdańsk: Etap II Karlino-Koszalin, Etap III Koszalin - Słupsk i Etap IV Słupsk - Wiczlino?. Przedmiotem wspomnianego aneksu jest zmiana (wydłużenie) terminu realizacji inwestycji (odbiór końcowy) do dnia 22.12.2014 roku włącznie, który pierwotnie był określony do dnia 14.11.2014 roku. Warunkiem dokonania odbioru końcowego będzie dostarczenie Zamawiającemu, podpisanych przez strony protokołów odbiorów częściowych Etapu II i Etapu III, które powinny nastąpić do dnia
22.12.2014 roku, włącznie. Przesunięcie ww. terminów odbyło się na wniosek ZRUG Zabrze S.A. i było uzasadnione : - koniecznością usunięcia błędów lub wprowadzenia zmian w dokumentacji projektowej, - koniecznością wykonania robót dodatkowych nieprzewidzianych pierwotnie do realizacji w ramach zadania, - nieprzewidzianymi trudnościami wykonawczymi w związku z pracami prowadzonymi w trudnym terenie. W związku z tym, że pierwotny termin zakończenia budowy tego gazociągu uległ wydłużeniu, istnieje ryzyko, iż rzeczywista rentowność kontraktu może odbiegać od pierwotnie zakładanej. Ewentualne odchylenia w stosunku do zakładanego budżetu kosztów i przychodów oraz określenie ich wpływu na wynik Grupy będzie możliwe do ustalenia po zakończeniu kontraktu i wykonaniu towarzyszących mu robót dodatkowych, w tym ustaleniu kosztów wspomnianych robót dodatkowych i poziomu ich pokrycia przez Zamawiającego. Umowa z OGP Gaz-System SA, do której został sporządzony w/w aneks spełnia kryterium znaczącej umowy ponieważ jej wartość
przekracza 10% kapitałów własnych emitenta. Podstawa prawna: §5 ust. 1, pkt. 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009r., w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych ? | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d3ctbkw

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | STALPROFIL SA | | | | | | | | | | | | | | |
| | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | | | | | | | | | | |
| | | STALPROFI | | Handel (han) | | | | | | | | | | | | |
| | | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | | | | | | | | | | | | |
| | | 41-308 | | D?browa Górnicza | | | | | | | | | | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | | | | | | | | | | |
| | | ul. Ro=dzieńskiego | | 11a | | | | | | | | | | | | |
| | | (ulica) | | (numer) | | | | | | | | | | | | |
| | | 032 261-60-00 | | 032-795-59-72 | | | | | | | | | | | | |
| | | (telefon) | | | (fax) | | | | | | | | | | | |
| | | | | www.stalprofil.com.pl | | | | | | | | | | | | |
| | | (e-mail) | | | (www) | | | | | | | | | | | |
| | | 629-001-21-66 | | 001367518 | | | | | | | | | | | | |
| | | (NIP) | | | (REGON) | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2014-11-13 Jerzy Bernhard Prezes Zarządu, Dyrektor Generalny
2014-11-13 Sylwia Potocka - Lewicka Wiceprezes Zarządu, Dyrektor Finansowy

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d3ctbkw
Oceń jakość naszego artykułu:
Twoja opinia pozwala nam tworzyć lepsze treści.

Komentarze

Trwa ładowanie
.
.
.
d3ctbkw