Trwa ładowanie...
d4lbvzl

STALPROFI - Zawarcie znaczącej transakcji zakupu wyrobów hutniczych (2/2013)

STALPROFI - Zawarcie znaczącej transakcji zakupu wyrobów hutniczych (2/2013)

Share
d4lbvzl

| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | Raport bieżący nr | 2 | / | 2013 | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2013-01-28 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | STALPROFI | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Zawarcie znaczącej transakcji zakupu wyrobów hutniczych | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | W dniu 28 stycznia 2013 roku Stalprofil SA (zamawiający) otrzymał od Impexrur S.A. z siedzibą w Sanoku (dostawca) potwierdzenie złożonego zamówienia handlowego, a tym samym zawarł z tą firmą transakcję zakupu wyrobów hutniczych (rur stalowych) na łączną wartość 8.668.400 EUR, co po przeliczeniu wg średniego kursu NBP obowiązującego na dzień otrzymania potwierdzenia zamówienia stanowi wartość 36.323.196,52 PLN (netto). Dostawy rur stalowych objęte przedmiotowym zamówieniem zrealizowane zostaną przez dostawcę na rzecz Stalprofil SA. do końca I kwartału 2013 roku. Warunki zamówienia nie przewidują kar umownych i nie odbiegają od warunków powszechnie stosowanych dla tego typu transakcji handlowych. Transakcja zakupu rur stalowych zawarta z w/w kontrahentem spełnia kryterium znaczącej umowy ponieważ jej wartość przekracza 10% kapitałów własnych emitenta. Szczegółowa podstawa prawna: §5 ust. 1 pkt 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych
przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych(...) | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d4lbvzl

| | | STALPROFIL SA | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | |
| | | STALPROFI | | Handel (han) | | | |
| | | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | | | |
| | | 41-308 | | D?browa Górnicza | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | |
| | | ul. Ro=dzieńskiego | | 11a | | | |
| | | (ulica) | | (numer) | | | |
| | | 032 261-60-00 | | 032-795-59-72 | | | |
| | | (telefon) | | | (fax) | | |
| | | | | www.stalprofil.com.pl | | | |
| | | (e-mail) | | | (www) | | |
| | | 629-001-21-66 | | 001367518 | | | |
| | | (NIP) | | | (REGON) | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2013-01-28 Jerzy Bernhard Prezes Zarządu, Dyrektor Generalny
2013-01-28 Zenon Jędrocha Wiceprezes Zarządu, Dyrektor Handlowy

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d4lbvzl

Podziel się opinią

Share
d4lbvzl
d4lbvzl