Trwa ładowanie...
d3tkymj

STALPROFI - Zawarcie znaczącej umowy (21/2011)

STALPROFI - Zawarcie znaczącej umowy (21/2011)

Share
d3tkymj

| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | Raport bieżący nr | 21 | / | 2011 | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2011-11-15 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | STALPROFI | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Zawarcie znaczącej umowy | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | W dniu 15 listopada 2011 roku Stalprofil SA zawarł kolejną umowę handlową ze Śląską Fabryką Urządzeń Górniczych "MONTANA" SA z siedzibą w Katowicach, której przedmiotem jest sprzedaż wyrobów hutniczych (walcówki) przez Stalprofil SA na rzecz firmy MONTANA SA. Łączna wartość umów sprzedaży wyrobów hutniczych zawartych przez Stalprofil SA z tym kontrahentem w ciągu ostatnich 12 miesięcy wyniosła 32.549.371 PLN i przekroczyła wartość 10% kapitałów własnych Spółki (z uwzględnieniem przedmiotowej umowy, zawartej w dniu 15 listopada 2011r.) Umową o największej wartości zawartą pomiędzy stronami w okresie ostatnich dwunastu miesięcy jest umowa sprzedaży wyrobów hutniczych (walcówki) zawarta w dniu 10 października 2011 roku, która obejmowała dostawy wyrobów hutniczych przez Stalprofil SA na rzecz MONTANA SA, w miesiącu październiku, na wartość 7.729.176 PLN netto. Warunki przedmiotowej umowy nie przewidują kar umownych i nie odbiegają od warunków powszechnie stosowanych dla tego typu umów. Umowy sprzedaży
wyrobów hutniczych zawarte z w/w kontrahentem w ciągu ostatnich 12 miesięcy spełniają łącznie kryterium znaczącej umowy ponieważ ich wartość przekracza 10% kapitałów własnych emitenta. Podstawa prawna: §5 ust. 1 pkt 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych (...) | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d3tkymj

| | | STALPROFIL SA | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | |
| | | STALPROFI | | Handel (han) | | | |
| | | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | | | |
| | | 41-308 | | D?browa Górnicza | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | |
| | | ul. Ro=dzieńskiego | | 11a | | | |
| | | (ulica) | | (numer) | | | |
| | | 032 261-60-00 | | 032-795-59-72 | | | |
| | | (telefon) | | | (fax) | | |
| | | | | www.stalprofil.com.pl | | | |
| | | (e-mail) | | | (www) | | |
| | | 629-001-21-66 | | 001367518 | | | |
| | | (NIP) | | | (REGON) | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2011-11-15 Jerzy Bernhard Prezes Zarządu
2011-11-15 Henryk Orczykowski Wiceprezes Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d3tkymj

Podziel się opinią

Share
d3tkymj
d3tkymj