Trwa ładowanie...
dqsseta
espi

STAR FITNESS - Informacja zgodnie z 'Dobrymi Praktykami Spółek notowanych na NewConnect' (17/2014) - EBI

STAR FITNESS - Informacja zgodnie z 'Dobrymi Praktykami Spółek notowanych na NewConnect' (17/2014)
Share
dqsseta

| | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | NEW CONNECT | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | Raport EBI nr | 17 | / | 2014 | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2014-07-09 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Informacja zgodnie z 'Dobrymi Praktykami Spółek notowanych na NewConnect' | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | Zarząd Spółki Star Fitness S.A. (Spółka), działając zgodnie z pkt. 16a "Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na NewConnect" informuje, iż z powodu problemów technicznych z dostępem do systemu EBI, naruszył obowiązek informacyjny określony w Załączniku Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu (?Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect?) w zakresie terminowego przekazania raportu bieżącego zawierającego informacje o odwołaniu albo o nieodbyciu walnego zgromadzenia wraz ze wskazaniem przyczyn, raportu bieżącego zawierającego informacje zawarte w ogłoszeniu o walnym zgromadzeniu spółki publicznej, dokonanym zgodnie z art. 402[2] Kodeksu spółek handlowych oraz projekty uchwał, które mają być przedmiotem obrad walnego zgromadzenia oraz raportu bieżącego zawierającego projekt nowego tekstu jednolitego Statutu Spółki. Spółka w dniu dzisiejszym opublikowała powyższe raporty bieżące. Zarząd Spółki dołoży wszelkich starań, aby taka sytuacja nie nastąpiła w
przyszłości. Jednocześnie Zarząd Spółki wskazuje, że informacja o odwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia wyznaczonego na dzień 30.06.2014 r. oraz ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 21.07.2014 r. wraz z załącznikami zostały opublikowane poprzez system ESPI oraz na stronie Spółki. Podstawa prawna: pkt 16a Załącznika do Uchwały Zarządu GPW nr 293/2010 z dnia 31 marca 2010 r. | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | Załączniki | | | | | | | | | | |
| | Plik | Opis | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

(telefon) (fax)
(NIP) (REGON)
(pełna nazwa emitenta)
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
(ulica) (numer)
(e-mail) (www)
(kod pocztowy) (miejscowość)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis Data
Sebastian Gazda Prezes Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

dqsseta

Podziel się opinią

Share
dqsseta
dqsseta