Trwa ładowanie...
d1uem3r
espi

STAR FITNESS - Projekt nowego tekstu jednolitego Statutu Spółki (16/2014) - EBI

STAR FITNESS - Projekt nowego tekstu jednolitego Statutu Spółki (16/2014)
Share
d1uem3r
NEW CONNECT
Raport EBI nr 16 / 2014
Data sporządzenia: 2014-07-09
Skrócona nazwa emitenta
Temat
Projekt nowego tekstu jednolitego Statutu Spółki
Podstawa prawna
Treść raportu:
Zarząd Spółki Star Fitness S.A. (Spółka) mając na względzie umieszczenie w porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zwołanego na dzień 21.07.2014 r. punktu 14. ?Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia tekstu jednolitego Statutu Spółki?, przekazuje w załączniku projekt nowego tekstu jednolitego Statutu Spółki. Podstawa prawna: § 4 ust. 2 pkt 2 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect".
Załączniki
Plik Opis
ProjektnowegotekstujednolitegoStatutu-0.pdf

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

(telefon) (fax)
(NIP) (REGON)
(pełna nazwa emitenta)
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
(ulica) (numer)
(e-mail) (www)
(kod pocztowy) (miejscowość)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis Data
Sebastian Gazda Prezes Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d1uem3r

Podziel się opinią

Share
d1uem3r
d1uem3r