Trwa ładowanie...
d4m78t8
d4m78t8
espi

STAR FITNESS S.A. - Uzupełnienie porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia (2/2012)

STAR FITNESS S.A. - Uzupełnienie porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia (2/2012)
Share
d4m78t8
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 2 / 2012 KNF
Data sporządzenia: 2012-06-10
Skrócona nazwa emitenta
STAR FITNESS S.A.
Temat
Uzupełnienie porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Podstawa prawna
Inne uregulowania
Treść raportu:
Zarząd Star Fitness Spółka Akcyjna informuje, iż w dniu 8 czerwca 2012 roku wpłynęło do Star Fitness S.A. żądanie zgłoszone przez akcjonariusza reprezentującego co najmniej 5,00% kapitału zakładowego dotyczące umieszczenia spraw w porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zwołanego na 30 czerwca 2012 roku. Przedmiotowe żądania dotyczy podjęcia uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego (pkt 14 w zmienionym porządku obrad).
Załączniki
Plik Opis
Microsoft Word - Ogłoszenie o zwołaniu ZWZ Star Fitness.pdf
Microsoft Word - Formularz do wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika wzór.pdf
Microsoft Word - Projekty uchwał WZA Star Fitness.pdf

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

STAR FITNESS SPÓŁKA AKCYJNA
(pełna nazwa emitenta)
STAR FITNESS S.A.
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
61-144 Poznań
(kod pocztowy) (miejscowość)
Bolesława Krzywoustego 72
(ulica) (numer)
+48 61 853 30 02 +48 61 853 34 19
(telefon) (fax)
info@star-fitness.pl www.star-fitness.pl
(e-mail) (www)
527-25-28-120
(NIP) (REGON)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2012-06-10 Sebastian Gazda Prezes Zarządu Gazda

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d4m78t8

Podziel się opinią

Share
d4m78t8
d4m78t8