Trwa ładowanie...
d2itzw6
d2itzw6
espi

STARHEDGE S.A. - Zawiadomienie od osoby zobowiązanej dotyczące nabycia akcji emitenta (89/2014)

STARHEDGE S.A. - Zawiadomienie od osoby zobowiązanej dotyczące nabycia akcji emitenta (89/2014)
Share
d2itzw6
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 89 / 2014
Data sporządzenia: 2014-11-20
Skrócona nazwa emitenta
STARHEDGE S.A.
Temat
Zawiadomienie od osoby zobowiązanej dotyczące nabycia akcji emitenta
Podstawa prawna
Art. 160 ust 4 Ustawy o obrocie - informacja o transakcjach osób mających dostęp do informacji poufnych
Treść raportu:
Zarząd spółki Starhegde S.A. z siedzibą w Warszawie (Emitent) informuje, że w dniu 19 listopada 2014 roku Emitent otrzymał od osoby posiadającej dostęp do informacji poufnych, Wiceprezesa organu zarządzającego Emitenta Pana Patryka Hołody, zawiadomienie przekazane w trybie art. 160 ust. 1 i 4 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi (Dz. U. 2005 Nr 183 poz. 1538 ze zm.) o dokonanych przez tę osobę transakcjach na akcjach Emitenta zawiadomienie następującej treści: Niniejszym informuję, iż dnia 18.11.2014 nabyłem 10 000 akcji zwykłych na okaziciela Starhedge S.A. po średniej cenie 2,02zł za jedną akcję, Łącznie posiadam 12 153 akcji zwykłych na okaziciela Starhedge S.A. Akcje zostały nabyte w obrocie regulowanym na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. W okresie najbliższych 12 miesięcy od dnia złożenia niniejszego zawiadomienia członek Zarządu nie wyklucza dalszego bezpośredniego lub pośredniego nabywania akcji Spółki.

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

STARHEDGE SPÓŁKA AKCYJNA
(pełna nazwa emitenta)
STARHEDGE S.A. Drzewny (drz)
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
00-696 Warszawa
(kod pocztowy) (miejscowość)
Pankiewicza 3
(ulica) (numer)
22 497 19 62 22 497 19 63
(telefon) (fax)
biuro@starhedge.pl www.starhedge.pl
(e-mail) (www)
9260001337 970517930
(NIP) (REGON)
d2itzw6

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2014-11-20 Moshe Hayman Wiceprezes Zarządu Moshe Hayman
2014-11-20 Patryk Hołody Wiceprezes Zarządu Patryk Hołody

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d2itzw6

Podziel się opinią

Share
d2itzw6
d2itzw6