Trwa ładowanie...
d2zt2v1
espi

STARK DEVELOPMENT S.A. - Pośrednie nabycie akcji Spółki. (2/2011)

STARK DEVELOPMENT S.A. - Pośrednie nabycie akcji Spółki. (2/2011)

Share
d2zt2v1

| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | | Raport bieżący nr | 2 | / | 2011 | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2011-01-24 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | STARK DEVELOPMENT S.A. | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Pośrednie nabycie akcji Spółki. | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie - nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | Zarząd STARK DEVELOPMENT S.A. z siedzibą w Chorzowie informuje, że w dniu 24.01.2011r. do spółki wpłynęło zawiadomienie akcjonariusza spółki Fogut Holdings Limited z siedzibą w Larnace na Cyprze w trybie art. 69 ust. 1 pkt. 1 ) w zw. z art. 69a ust. 1 pkt. 3) ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych z dnia 29 lipca 2005 r. (Dz.U. Nr 184, poz. 1539 z poźn. zm.) o pośrednim nabyciu akcji Emitenta.W wyniku uzyskania przez Fogut Holdings Limited statusu podmiotu dominującego w rozumieniu art. 4 pkt. 14 ustawy o ofercie wobec spółki Atlantis S.A. w Płocku będącej jednocześnie akcjonariuszem Emitenta, Fogut Holdings Limited pośrednio nabył 28.125.000 akcji Emitenta co stanowi 12,50 % udziału w kapitale zakładowym Spółki oraz pośrednio uprawnia do oddania 28.125.000 głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki.Akcjonariusz Fogut Holdings Limited poinformował, że pośrednie nabycie akcji Emitenta nastąpiło w wyniku
dokonania zamiany obligacji posiadanych przez Fogut Holdings Limited na akcje spółki Atlantis S.A. w dniu 10.12.2010r. Na skutek czynności zamiany obligacji na akcje Fogut Holdings Limited nabyła 26.880.000 akcji spółki Atlantis S.A. w Płocku która to ilość stanowi 65,98% łącznej liczby akcji Atlantis S.A. w Płocku oraz uprawnia Zawiadamiającą do oddania 26.880.000 głosów na Walnym Zgromadzeniu Atlantis S.A. w Płocku.Fogut Holdings Limited poinformował, że przed nabyciem akcji spółki Atlantis S.A. w Płocku nie posiadał ani pośrednio ani bezpośrednio żadnych akcji Emitenta.Ponadto Fogut Holdings Limited poinformował, że w ciągu najbliższych 12 miesięcy nie wyklucza bezpośredniego oraz pośredniego zmniejszenia lub zwiększenia swojego zaangażowania w Spółce.Ponadto Fogut Holdings Limited poinformował, że inne podmioty od niej zależne z wyjątkiem Atlantis S.A. w Płocku posiadającej 28.125.000 akcji Spółki, co stanowi 12,50 % łącznej liczby akcji Spółki oraz pośrednio uprawnia do oddania 28.125.000 głosów na
Walnym Zgromadzeniu Spółki, nie posiadają akcji Emitenta oraz, że Zawiadamiający nie zawierał żadnych porozumień ani umów których przedmiotem było by przekazanie uprawnienia do wykonywania prawa głosu. | | | | | | | | | | |
| | Załączniki | | | | | | | | | | |
| | Plik | Opis | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d2zt2v1

| | | STARK DEVELOPMENT SPÓŁKA AKCYJNA | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | |
| | | STARK DEVELOPMENT S.A. | | | | | |
| | | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | | | |
| | | 41-506 | | Chorzów | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | |
| | | Józefa Maronia | | 44 | | | |
| | | (ulica) | | (numer) | | | |
| | | 32 202-31-46 | | | | | |
| | | (telefon) | | | (fax) | | |
| | | starkdev@starkdev.pl | | www.starkdev.pl | | | |
| | | (e-mail) | | | (www) | | |
| | | 954-25-59-197 | | 240395567 | | | |
| | | (NIP)
| | | (REGON) | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2011-01-24 Jacek Koralewski Prezes Zarządu
2011-01-24 Maciej Faltus Wiceprezes Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d2zt2v1

Podziel się opinią

Share
d2zt2v1
d2zt2v1