Trwa ładowanie...
dm1ulkm
espi

STARK DEVELOPMENT S.A. - Zawiadomienie Członka Rady Nadzorczej Emitenta w trybie art. 160 ustawy ...

STARK DEVELOPMENT S.A. - Zawiadomienie Członka Rady Nadzorczej Emitenta w trybie art. 160 ustawy o obrocie. (33/2011)
Share
dm1ulkm
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 33 / 2011
Data sporządzenia: 2011-12-01
Skrócona nazwa emitenta
STARK DEVELOPMENT S.A.
Temat
Zawiadomienie Członka Rady Nadzorczej Emitenta w trybie art. 160 ustawy o obrocie.
Podstawa prawna
Art. 160 ust 4 Ustawy o obrocie - informacja o transakcjach osób mających dostęp do informacji poufnych
Treść raportu:
Zarząd STARK DEVELOPMENT S.A. w Chorzowie informuje, że w dniu 01.12.2011r. do spółki wpłynęło zawiadomienie Członka Rady Nadzorczej Emitenta w trybie art. 160 ust. 1 ustawy o obrocie, w związku z dokonaną przez podmiot z nim blisko związany w rozumieniu art. 160 ust. 2 ustawy o obrocie transakcji na akcjach Emitenta. Członek Rady Nadzorczej Emitenta poinformował, że podmiot z nim blisko związany w dniu 29.11.2011r. w ramach obrotu zorganizowanego na rynku NewConnect dokonał transakcji nabycia 33.000 akcji Emitenta za cenę 0,03 zł za każdą akcje. Członek Rady Nadzorczej zastrzegł swoje dane osobowe.

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

STARK DEVELOPMENT SPÓŁKA AKCYJNA
(pełna nazwa emitenta)
STARK DEVELOPMENT S.A.
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
41-506 Chorzów
(kod pocztowy) (miejscowość)
Józefa Maronia 44
(ulica) (numer)
32 202-31-46 32 202-31-47
(telefon) (fax)
starkdev@starkdev.pl www.starkdev.pl
(e-mail) (www)
954-25-59-197 240395567
(NIP) (REGON)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2011-12-01 Jacek Koralewski Prezes Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

dm1ulkm

Podziel się opinią

Share
dm1ulkm
dm1ulkm