Trwa ładowanie...
d3vl4sn
d3vl4sn
espi

STAROPOLS - Zawarcie umowy zastawu rejestrowego na maszynach i urządzeniach (15/2014) /EBI

STAROPOLS - Zawarcie umowy zastawu rejestrowego na maszynach i urządzeniach (15/2014) /EBI
Share
d3vl4sn

| | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | CATALYST | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | Raport EBI nr | 15 | / | 2014 | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2014-05-26 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Zawarcie umowy zastawu rejestrowego na maszynach i urządzeniach. | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | Zarząd Staropolskich Specjałów Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Goczałkowicach - Zdrój informuje, że w wykonaniu postanowieniem umowy kredytu zawartej pomiędzy Spółką a ING Bankiem Śląskim z dnia 3 listopada 2011 roku, w dniu dzisiejszym została podpisana następująca umowa zastawu rejestrowego: 1. Umowa zastawu rejestrowego na rzeczy oznaczonej co do tożsamości nr 889/2014/00000560/02 Przedmiotem zastawu jest lina pakująca SEALPAC A-7 marki PREMAC. Zastaw ustanowiony został do najwyższej sumy zabezpieczenia 43 693 500,00 zł, Zgodnie z umową zastawu zastaw rejestrowy wygaśnie z chwilą pełnego zaspokojenia wierzytelności zabezpieczonych w sposób nieodwołalny i bezwarunkowy, chyba że zastaw zostanie zwolniony przez Zastawnika przed tą datą na warunkach określonych w ustawie o rejestrze zastawów oraz Kodeksie Cywilnym Podstawa prawna: § 4 Załącznik nr 4 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu \"Informacje bieżące i okresowe przekazywane przez emitentów dłużnych instrumentów
finansowych w alternatywnym systemie obrotu na Catalyst\". | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | Załączniki | | | | | | | | | | |
| | Plik | Opis | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH PODMIOT

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH PODMIOT

(telefon) (fax)
(NIP) (REGON)
(pełna nazwa emitenta)
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
(ulica) (numer)
(e-mail) (www)
(kod pocztowy) (miejscowość)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH PODMIOT

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH PODMIOT
Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis Data
Joanna Dziubek Prezes Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH PODMIOT

d3vl4sn

Podziel się opinią

Share
d3vl4sn
d3vl4sn