Trwa ładowanie...
d3pg3l3
d3pg3l3
espi

Stem Cells Spin Spółka Akcyjna - Uzyskanie przez Spółkę patentu na Ukrainie (18/2014) - EBI

Stem Cells Spin Spółka Akcyjna - Uzyskanie przez Spółkę patentu na Ukrainie (18/2014)
Głosuj
Głosuj
Podziel się
Opinie
d3pg3l3

| | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | NEW CONNECT | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | Raport EBI nr | 18 | / | 2014 | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2014-11-26 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Uzyskanie przez Spółkę patentu na Ukrainie | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | Zarząd spółki Stem Cells Spin S.A. (dalej: ?Emitent?, ?Spółka?) informuje, iż w dniu 25 listopada 2014 r. powziął informację o wydaniu w dniu 27 października 2014 r. przez Urząd Patentowy na Ukrainie decyzji o udzieleniu patentu na wynalazek ?Cell homogenate from stem cells derived from growing deer antlers, a method of obtaining it and its use? na terenie Ukrainy. Jest to dwunasty zagraniczny patent uzyskany przez Spółkę. Spółka dotychczas była już w posiadaniu pięciu patentów krajowych udzielonych przez Urząd Patentowy RP (nr 211680, 209210, 211674, 217151 oraz 216716), dwóch patentów w Stanach Zjednoczonych (8,278,096 B2, 13/574,553), Australii (No. 2007352480), Korei (No. 10-1178153), dwóch patentów w Chinach (ZL 200780053496.7, ZL 201180011547.6), Hong Kongu (No. HK1147218), Europie (2144639), Kanadzie (No. 2,685,148) oraz dwóch patentów w Nowej Zelandii (No. 581109, No. 601400). Patenty te chronią sposób wyprowadzenia linii komórek macierzystych MIC-1, sposób hodowli komórek macierzystych
wyprowadzonych z poroża jeleniowatych, linię komórek macierzystych i jej zastosowanie oraz sposób otrzymywania i zastosowania homogenatu z komórek macierzystych wyprowadzonych z rosnącego poroża jeleniowatych. Podstawa prawna: § 3 ust. 1 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu ?Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect" | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | Załączniki | | | | | | | | | | |
| | Plik | Opis | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

(telefon) (fax)
(NIP) (REGON)
(pełna nazwa emitenta)
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
(ulica) (numer)
(e-mail) (www)
(kod pocztowy) (miejscowość)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis Data
Janisław Muszyński Prezes Zarządu
Grzegorz Smak Członek Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d3pg3l3

Podziel się opinią

Share
d3pg3l3
d3pg3l3