Trwa ładowanie...
d35zctw

STOPKLATKA S.A. - Zawiadomienie o zmianie stanu posiadania akcji Stopklatka S.A. (7/2013)

STOPKLATKA S.A. - Zawiadomienie o zmianie stanu posiadania akcji Stopklatka S.A. (7/2013)

Share
d35zctw

| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | Raport bieżący nr | 7 | / | 2013 | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2013-09-24 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | STOPKLATKA S.A. | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Zawiadomienie o zmianie stanu posiadania akcji Stopklatka S.A. | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie - nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | Zarząd Stopklatka S.A. informuje, że w dniu 24 września 2013 r. otrzymał zawiadomienie od Pana Przemysława Basiaka o następującej treści: "Zawiadomienie o zmniejszeniu poniżej 5% udziału w ogólnej liczbie głosów w spółce Stopklatka S.A. Na podstawie art.. 69 ust. 1 pkt 1) ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych z dnia 29 lipca 2005 roku (Dz. U. Nr 184 poz 1539, z późn. Zm.) zawiadamiam o zmniejszeniu poniżej 5% udziału w liczbie głosów na walnym zgromadzeniu spółki Stopklatka S.A. (spółka notowana na rynku NewConnect). 1. Zmniejszenie poniżej 5% udziału w ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu spółki Stopklatka S.A. zostało spowodowane zbyciem przeze mnie 146.000 akcji spółki Stopklatka S.A. o wartości nominalnej 1,00zł każda, w dniu 19 września 2013r poprzez transakcję na rynku wtórnym, poza obrotem zorganizowanym 2. Przed wymienioną zmianą posiadałem 146.012 akcji spółki Stopklatka S.A. co
stanowiło 6,42% udziału w kapitale zakładowym spółki oraz 146.012 głosów na walnym zgromadzeniu spółki Stopklatka S.A, co stanowiło 6,42% udziału w ogólnej liczbie głosów 3. W wyniku powyższej zmiany posiadam 12 akcji spółki Stopklatka S.A., co stanowi 0,00% udziału w kapitale zakładowym spółki oraz 12 głosów na walnym zgromadzeniu spółki Stopklatka S.A, co stanowi 0,00% udziału w ogólnej liczbie głosów". | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d35zctw

| | | STOPKLATKA SPÓŁKA AKCYJNA | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | |
| | | STOPKLATKA S.A. | | | | | |
| | | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | | | |
| | | 02-959 | | Warszawa | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | |
| | | Puławska | | 61 | | | |
| | | (ulica) | | (numer) | | | |
| | | (91) 441 75 00 | | (91) 441 75 09 | | | |
| | | (telefon) | | | (fax) | | |
| | | (e-mail) | | | (www) | | |
| | | (NIP)
| | | (REGON) | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2013-09-24 Bogusław Kisielewski Prezes Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d35zctw

Podziel się opinią

Share
d35zctw
d35zctw