Trwa ładowanie...

Stowarzyszenie Themis przeciw obniżkom płac sędziów

Obniżanie wynagrodzeń sędziów powinno być podejmowane wyłącznie w razie
bezwzględnej konieczności

Share
Stowarzyszenie Themis przeciw obniżkom płac sędziów
Źródło: Thinkstock
d3kvv59

Stowarzyszenie Sędziów Themis przypomina o kompromisie zawartym w 2009 r. pomiędzy sędziami, władzą ustawodawczą i wykonawczą odnośnie zasad ustalania sędziowskich wynagrodzeń.

"Przyjęte wówczas regulacje zapewniły całkowicie obiektywny, wolny od politycznych nacisków sposób obliczania wynagrodzeń sędziów i zabezpieczyły je przed spadkiem realnej wartości" - pisze Stowarzyszenie w swoim stanowisku. "Projekty ustawy okołobudżetowej z 3 i 13 listopada 2011 roku, zmieniające zasady wynagradzania sędziów burzą z takim trudem zbudowany wówczas kompromis" - dodaje.

d3kvv59

"Jako sędziowie mamy poczucie odpowiedzialności za stan Państwa. Mamy jednak również głębokie przekonanie, że obniżanie wynagrodzeń sędziów winno być podejmowane wyłącznie w razie bezwzględnej konieczności" - czytamy w stanowisku Stowarzyszenia.

Stowarzyszenie zwróciło się z apelem do prezydenta RP, premiera oraz parlamentarzystów "o rozwagę przy podejmowaniu decyzji" dotyczących zasad wynagradzania sędziów Trybunału Konstytucyjnego, Sądu Najwyższego, sędziów sądów administracyjnych, sądów powszechnych i wojskowych oraz odrębności budżetowej Trybunału i sądów w roku 2012.

Przeciw zmianie mechanizmu ustalania sędziowskich wynagrodzeń i ich zamrożeniu w 2012 r. zaprotestowało już także Stowarzyszenie Sędziów Polskich Iustitia oraz Krajowa Rada Sądownictwa. Skutki "zamrożenia" wynagrodzeń odczuliby sędziowie: Sądu Najwyższego, Trybunału Konstytucyjnego, sądów powszechnych, Naczelnego Sądu Administracyjnego oraz sądów administracyjnych, prokuratorzy i asesorzy, prokuratorzy Prokuratury Generalnej, Instytutu Pamięci Narodowej - Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu oraz sędziowie i prokuratorzy w stanie spoczynku.

Na podwyżki nie mogliby też liczyć asesorzy prokuratorscy, referendarze sądowi, członkowie komisji i zespołów konkursowych i egzaminacyjnych.

d3kvv59

Zamrożone zostałyby diety, dodatki i inne świadczenia, których wysokość jest powiązana z wynagrodzeniem sędziowskim lub prokuratorskim. Przykładowo nie wzrosłyby rekompensaty ławników, diety członków Krajowej Rady Sądownictwa ani wynagrodzenia członków Komisji Kodyfikacyjnej Prawa Karnego i Komisji Kodyfikacyjnej Prawa Cywilnego.

Rząd chce zaoszczędzić na zamrożeniu sędziowskich i prokuratorskich płac ok. 140 mln zł.

Dodatkowo, zastrzeżenia Krajowej Rady Sądownictwa wzbudziła też inna zmiana zapisana w projekcie tzw. ustawy okołobudżetowej - pozbawiająca ministra sprawiedliwości, prezesa Trybunału Konstytucyjnego, pierwszego prezesa Sądu Najwyższego i prezesa Naczelnego Sądu Administracyjnego dotychczasowych uprawnień w zakresie wykonywania budżetu sądów. W projekcie przewidziano przekazanie tych kompetencji ministrowi finansów.(PAP)

d3kvv59

Podziel się opinią

Share
d3kvv59
d3kvv59