Trwa ładowanie...
d102wt1
d102wt1

Strata netto JSW w IV kw. '12 wyniosła 40,3 mln zł wobec konsensusu 57,2 mln zł straty (opis)

14.03. Warszawa (PAP) - Strata netto Jastrzębskiej Spółki Węglowej, przypadająca na akcjonariuszy jednostki dominującej, wyniosła w czwartym kwartale 2012 roku 40,3 mln zł - wynika...
Share
d102wt1

14.03. Warszawa (PAP) - Strata netto Jastrzębskiej Spółki Węglowej, przypadająca na akcjonariuszy jednostki dominującej, wyniosła w czwartym kwartale 2012 roku 40,3 mln zł - wynika z wyliczeń PAP na podstawie raportu rocznego spółki. Konsensus PAP zakładał stratę netto w IV kwartale na poziomie 57,2 mln zł.

Oczekiwania analityków wahały się w przedziale od 132 mln zł straty netto do 7 mln zł zysku, a mediana wyniosła 48 mln zł straty.

Z wyliczeń PAP wynika, że strata operacyjna grupy w IV kwartale 2012 roku wyniosła 36,5 mln zł, a przychody ze sprzedaży 1,90 mld zł. Konsensus PAP zakładał stratę EBIT na poziomie 39,9 mln zł, a przychody na poziomie 1,97 mld zł.

d102wt1

W całym 2012 roku JSW miała 985,1 mln zł zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej, 1,308 mld zł zysku operacyjnego przy przychodach na poziomie 8,821 mld zł.(PAP)

EBITDA JSW w IV kwartale wyniosła 242,5 mln zł, a w całym 2012 roku 2,37 mld zł.

JSW podała, że w 2012 roku produkcja węgla wzrosła o 6,8 proc. rdr, do 13,46 mln ton.

Produkcja węgla koksowego wzrosła o 8 proc. rdr, do 9,5 mln ton, a wydobycie węgla energetycznego wzrosło o 5,3 proc. rdr, do 4 mln ton.

d102wt1

Łączna sprzedaż węgla, obejmująca dostawy wewnątrzgrupowe i zewnętrzne, została zrealizowana na poziomie 12,7 mln ton. Na rzecz odbiorców zewnętrznych sprzedano 8,2 mln ton.

Produkcja koksu w 2012 roku wzrosła o 22,6 proc. rdr do 3,8 mln ton. Sprzedaż koksu do odbiorców zewnętrznych wzrosła o 26,7 proc. rdr do 3,8 mln ton.

Łączne przychody ze sprzedaży węgla do odbiorców zewnętrznych po czterech kwartałach 2012 roku osiągnęły poziom 4,13 mld zł i były niższe o 16,4 proc. rdr. Przychody ze sprzedaży koksu do odbiorców zewnętrznych w 2012 roku wyniosły 4,3 mld zł i były wyższe o 2,1 proc. rdr (bez wliczania sprzedaży KKZ i WZK).

Z wyliczeń PAP wynika, że w samym czwartym kwartale produkcja węgla koksowego w JSW wyniosła 2,3 mln ton, a węgla energetycznego 1 mln ton. Łączna sprzedaż wyniosła 3,3 mln ton. Grupa wyprodukowała 0,9 mln ton koksu, a sprzedała do odbiorców zewnętrznych 0,9 mln ton koksu.

d102wt1

JSW podała w raporcie, że średnia cena węgla koksowego wyniosła w 2012 roku 625,7 zł za tonę, co oznacza spadek o 23 proc. rdr. Średnia cena węgla energetycznego wzrosła rdr o 18,1 proc. do 315,27 zł za tonę. Średnia cena koksu była na poziomie 970,2 zł, czyli była niższa rdr o 19 proc.

JSW podała, że w segmencie wydobycia i sprzedaży węgla kamiennego wynik operacyjny spadł w 2012 roku o prawie 54 proc. rdr do 1,27 mld zł. W segmencie koksu i węglopochodnych strata EBIT wyniosła 97,8 mln zł wobec 171,4 mln zł zysku rok wcześniej. Wynik operacyjny pozostałej działalności wyniósł 73,7 mln zł wobec 20,4 mln zł rok wcześniej.

Gotówkowy koszt wydobycia węgla w 2012 r. ukształtował się na poziomie 4.760,8 mln zł, o 2,4 proc. wyższym rdr.

Jednostkowy gotówkowy koszt wydobycia w okresie od stycznia do grudnia 2012 r. ukształtował się na poziomie 353,64 zł/tonę, tj. 4 proc. niższym rdr.

Jednostkowy gotówkowy koszt produkcji koksu wzrósł do 151,77 zł/t, tj. o 9,6 proc. rdr.

JSW poinformowała, że nakłady na inwestycyjne rzeczowe wyniosły na koniec grudnia 2012 roku prawie 1,82 mld zł.(PAP)

pel/ morb/ ana/

d102wt1

Podziel się opinią

Share
d102wt1
d102wt1