Trwa ładowanie...
d25icwf

Strata netto Stalprofilu zwiększyła się r/r do 10,28 mln zł w III kw. 2016 r.

Warszawa, 10.11.2016 (ISBnews) - Stalprofil odnotował 10,28 mln zł skonsolidowanej straty netto przypisanej akcjonariuszom jednostki dominującej w III kw. 2016 r. wobec 2,83 mln zł straty rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

Share
d25icwf

Strata operacyjna wyniosła 9,33 mln zł wobec 4,19 mln zł straty rok wcześniej.

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 235,53 mln zł w III kw. 2016 r. wobec 164,95 mln zł rok wcześniej.

W okresie I-III kw. 2016 r. spółka miała 10,63 mln zł skonsolidowanej straty netto przypisanej akcjonariuszom jednostki dominującej w porównaniu z 2,43 mln zł straty rok wcześniej, przy przychodach ze sprzedaży w wysokości 596,28 mln zł w porównaniu z 476,4 mln zł rok wcześniej.

W ujęciu jednostkowym zysk netto w okresie I-III kw. 2016 r. wyniósł 7,67 mln zł wobec 3,65 mln zł zysku rok wcześniej.

d25icwf

"W III kw. 2016 r. udział poszczególnych segmentów w przychodach grupy był zbliżony. Segmentem generującym nieco większe przychody dla grupy był segment stalowy, w którym grupa zanotowała wzrost przychodów o 15,6% r/r. Popyt na rynku stali w III kwartale 2016 r. kształtował się na zadowalającym poziomie, mimo korekty cen, która nastąpiła w III kw. br. po dynamicznym wzroście, jaki miał miejsce w II kw. br. Obniżkę cen wyrobów hutniczych w III kw. br. ograniczyła stabilizacja cen surowców do produkcji hutniczej takich, jak ruda żelaza i złom, oraz dynamiczny wzrost cen koksu. Sytuacja na rynku surowców stwarza perspektywę wzrostu cen wyrobów hutniczych w kolejnych miesiącach" - czytamy w raporcie.

W związku z okresem korekty cen stali grupa kontynuowała działania, mające na celu ochronę wypracowywanej marży handlowej poprzez koncentrację na sprzedaży wyrobów charakteryzujących się wyższymi marżami oraz realizowanie transakcji handlowych objętych ubezpieczeniem należności, w celu unikania ryzyka niewypłacalności kontrahentów, podano także.

Stalprofil jest jednym z największych dystrybutorów stali w Polsce, oferującym wyroby hutnicze w sprzedaży krajowej i zagranicznej. Spółka jest notowana na GPW od 2000 r. W 2015 r. miała 649,89 mln zł skonsolidowanych przychodów.

(ISBnews)

d25icwf

Podziel się opinią

Share
d25icwf
d25icwf