Trwa ładowanie...
dkbzdtc

SUBFUNDUSZ UNISYSTEM 1 - Informacja o zamiarze wykupywania certyfikatów inwestycyjnych (1/2015)

SUBFUNDUSZ UNISYSTEM 1 - Informacja o zamiarze wykupywania certyfikatów inwestycyjnych (1/2015)

Share
dkbzdtc
TREŚĆ RAPORTU:
Planowana data rozpoczęcia wykupywania certyfikatów inwestycyjnych 2015-02-27
Planowana data zakończenia wykupywania certyfikatów inwestycyjnych 2015-02-27
Informacja o miejscach, gdzie można złożyć zlecenie
lp. nazwa podmiotu miejscowość adres
Biuro Maklerskie Banku BGŻ S.A. Warszawa ul. Żurawia 6/12
Inne domy maklerskie
1. Żądania wykupienia Certyfikatów Inwestycyjnych Funduszu, które zostały zapisane w Rejestrze Sponsora Emisji, można składać w Punktach Subskrypcyjnych Biura Maklerskiego Banku BGŻ S.A. Lista Punktów Subskrypcyjnych znajduje się na stronie internetowej Biura Maklerskiego Banku BGŻ: www.bmbgz.pl. 2. W przypadku Certyfikatów Inwestycyjnych, które zostały zdeponowane na rachunkach papierów wartościowych w innym domu maklerskim żądania wykupienia należy składać w domu maklerskim (Pośrednik Wykupu), który prowadzi rachunek, na którym zdeponowano Certyfikaty. 3. Wskazanie okresu składania żądań wykupu certyfikatów: 1 - 14 lutego 2015r.

Treść raportu
Strona tytułowa
Korekta raportu
Podpisy osób reprezentujących podmiot

| | FALSE | korekta | | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | Raport bieżący nr | 1 | / | 2015 | | | | | | |
| | | | | | (kolejny numer raportu / rok) | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | Temat raportu: | Informacja o zamiarze wykupywania certyfikatów inwestycyjnych | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna: | § 42 ust. 1pkt 14 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. z 2009 r. Nr 33, poz. 259) | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | Data przekazania: | 2015-02-19 | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | SUBFUNDUSZ UNISYSTEM 1 | | | | | | | | | | | | |
| | | (pełna nazwa funduszu) | | | | | | | | | | | | |
| | | SUBFUNDUSZ UNISYSTEM 1 | | UNION INVESTMENT TFI S.A. | | | | | | | | | | |
| | | (skrócona nazwa funduszu) | | (nazwa towarzystwa) | | | | | | | | | | |
| | | 00-633 | | WARSZAWA | | | | | | | | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | | | | | | | | |
| | | POLNA | | 11 | | | | | | | | | | |
| | | (ulica) | | ( numer) | | | | | | | | | | |
| | | (22) 449-04-77 | | (22) 449-04-76 | | tfi@union-investment.pl | | | | | | | | |
| | | (telefon) | | (fax) | | (e-mail) | | | | | | | | |
| | | | | | | www.union-investment.pl | | | | | | | | |
| | | (NIP)
| | (REGON) | | (WWW) | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |

dkbzdtc

Treść raportu
Strona tytułowa
Korekta raportu
Podpisy osób reprezentujących podmiot

KOREKTA RAPORTU:
Plik Opis

Treść raportu
Strona tytułowa
Korekta raportu
Podpisy osób reprezentujących podmiot

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH PODMIOT
Data Imię i Nazwisko Stanowisko / Funkcja Podpis
2015-02-19 Zbigniew Jakubowski Wiceprezes Zarządu
2015-02-19 Ryszard Rusak Prokurent

Treść raportu
Strona tytułowa
Korekta raportu
Podpisy osób reprezentujących podmiot

dkbzdtc

Podziel się opinią

Share
dkbzdtc
dkbzdtc