Trwa ładowanie...
d39ulgl
d39ulgl
espi

SUNEX - Utrata statusu jednostki dominującej (12/2014) - EBI

SUNEX - Utrata statusu jednostki dominującej (12/2014)
Share
d39ulgl
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 5 / 2011
NEW CONNECT
Data sporządzenia: 2011-02-01
Skrócona nazwa emitenta
AUTOMATYKA-POMIARY-STEROWANIE S.A.
Temat
AUTOMATYKA-POMIARY-STEROWANIE S.A.- INFORMACJA O TRANSAKCJACH
Podstawa prawna
Raport EBI nr 12 / Art. 160 ust 4 Ustawy o obrocie - informacja o transakcjach osób mających dostęp do informacji poufnych 2014
Treść raportu:
Zarząd AUTOMATYKA-POMIARY-STEROWANIE S.A informuje, iż w dniu 01 lutego 2011roku powziął wiadomość o tym, że Członek Rady Nadzorczej dokonywał w roku 2010 transakcji papierami wartościowymi AUTOMATYKA-POMIARY-STEROWANIE S.A.,- wartość łączna transakcji nie przekroczyła kwoty 5000,00 euro.DATA TRANSAKCJI KUPNO / SPRZEDAŻ WOLUMEN CENA12,11,2010 SPRZEDAŻ 1 7,5012,11,2010 SPRZEDAŻ 95 7,5015,11,2010 SPRZEDAŻ 354 7,50Osoba zobowiązana do przekazania informacji nie wyraziła zgody na publikację swoich danych osobowych.
Data sporządzenia: 2014-07-09
Skrócona nazwa emitenta
Temat
Utrata statusu jednostki dominującej
Podstawa prawna
Treść raportu:
Zarząd SUNEX SA (Emitent) informuje, że Emitent zbył 7.000 udziałów spółki zależnej POLSKA EKOLOGIA sp. z o.o. w cenie 50,00 złotych za każdy udział, to jest za łączną cenę 350.000,00 złotych. Emitent posiadał 100% udziałów spółki POLSKA EKOLOGIA sp. z o.o. W wyniku powyższej transakcji Emitent posiada obecnie 49,91% udziałów w kapitale zakładowym spółki POLSKA EKOLOGIA sp. z o.o. Jednocześnie informujemy, iż dnia 09.07.2014r. uchwałą Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników powołano drugiego członka Zarządu w Spółce POLSKA EKOLOGIA sp. z o.o. Członek ten nie został powołany w rezultacie wykonywania przez Emitenta prawa głosu. W nawiązaniu do powyższego informujemy, iż z dniem 09.07.2014r. Emitent utracił status jednostki dominującej wobec spółki POLSKA EKOLOGIA sp. z o.o. Podstawa Prawna: § 3 ust. 1 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect"
Załączniki
Plik Opis

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

(telefon) (fax)
(NIP) (REGON)
(pełna nazwa emitenta)
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
(ulica) (numer)
(e-mail) (www)
(kod pocztowy) (miejscowość)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis Data
Romuald Kalyciok Prezes Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d39ulgl

Podziel się opinią

Share
d39ulgl
d39ulgl