Trwa ładowanie...
dgmue58
dgmue58
espi

SUNEX - Zmiana terminu publikacji raportu okresowego za II kwartał 2014 r. (13/2014) - EBI

SUNEX - Zmiana terminu publikacji raportu okresowego za II kwartał 2014 r. (13/2014)
Share
dgmue58
NEW CONNECT
Raport EBI nr 13 / 2014
Data sporządzenia: 2014-07-15
Skrócona nazwa emitenta
Temat
Zmiana terminu publikacji raportu okresowego za II kwartał 2014 r.
Podstawa prawna
Treść raportu:
Zarząd Spółki SUNEX S.A. ("Emitent", "Spółka") informuje, że jednostkowy i skonsolidowany raport kwartalny Spółki za II kwartał 2014 roku, którego data przekazania do publicznej wiadomości została pierwotnie określona na dzień 14 sierpnia 2014 roku (raportem bieżącym nr 1/2014 z dnia 30 stycznia 2014 r.), zostanie opublikowany w dniu 17 lipca 2014 roku Podstawa prawna: § 6 ust. 14.2 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect"
Załączniki
Plik Opis

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

(telefon) (fax)
(NIP) (REGON)
(pełna nazwa emitenta)
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
(ulica) (numer)
(e-mail) (www)
(kod pocztowy) (miejscowość)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis Data
Romuald Kalyciok Prezes Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

dgmue58

Podziel się opinią

Share
dgmue58
dgmue58