Trwa ładowanie...
d2q71rr
espi

SURFLAND SYSTEMY KOMPUTEROWE - Podpisanie istotnej umowy (23/2014) - EBI

SURFLAND SYSTEMY KOMPUTEROWE - Podpisanie istotnej umowy (23/2014)
Share
d2q71rr

| | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | NEW CONNECT | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | Raport EBI nr | 23 | / | 2014 | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2014-11-12 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Podpisanie istotnej umowy | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | Zarząd Surfland Systemy Komputerowe SA ("Emitent") informuje o wpłynięciu w dniu 12.11.2014 r. do spółki obustronnie podpisanej umowy z Powiatem Krapkowickim, 47-303 Krapkowice, ul.Kilińskiego 1. Umowa zawarta została w następstwie wyboru najkorzystniejszej oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego pn. ?DOSTAWA 500 SZT. ZESTAWÓW KOMPUTEROWYCH WRAZ Z SERWISEM I SZKOLENIAMI w zakresie realizacji zadania budżetowego pn. Szansa na rozwój bez barier 2 ? przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Powiecie Krapkowickim? Nr postępowania: IM.272.6.2014. Zakres prac w ww zadaniu obejmuje: 1. dostawę 500 zestawów komputerowych z oprogramowaniem biurowym oraz oprogramowaniem antywirusowym, 2. serwis zestawów komputerowych w 500 gospodarstwach domowych objętych projektem na obszarze Powiatu Krapkowickiego, 3. przeprowadzenie szkoleń z podstaw obsługi komputera i internetu na rzecz osób skierowanych przez zamawiającego Termin zakończenia prac przewidziany jest do 55
dni roboczych od podpisania umowy. Wynagrodzenie całkowite Emitenta wynosi 1.838.788,50 zł brutto. Kryterium stanowiącym o uznaniu powyższej informacji za istotną jest wartość niniejszego projektu w relacji do wysokości kapitału Spółki. Podstawa prawna: § 3 ust. 2 pkt 2 w związku z §2 ust. 1 pkt 2b) ppkt c) Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect". | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | Załączniki | | | | | | | | | | |
| | Plik | Opis | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

(telefon) (fax)
(NIP) (REGON)
(pełna nazwa emitenta)
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
(ulica) (numer)
(e-mail) (www)
(kod pocztowy) (miejscowość)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis Data
Dariusz Kucharski Wiceprezes zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d2q71rr

Podziel się opinią

Share
d2q71rr
d2q71rr