Trwa ładowanie...
d3373at

Świętokrzyskie/ Wkrótce pierwsze konkursy dla wsi z nowego PROW

Wyboru lokalnych strategii rozwoju oraz modernizacji i budowy dróg lokalnych, będą dotyczyły dwa pierwsze konkursy na projekty z unijnego Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 w woj. świętokrzyskim. Nabór zaplanowano pod koniec roku.

Share
d3373at

W środę zarząd województwa świętokrzyskiego przyjął regulamin i treść ogłoszenia konkursu na pierwsze z działań, dotyczące wyboru strategii rozwoju lokalnego - poinformował Urząd Marszałkowski w Kielcach. Nabór wniosków przeprowadzi Świętokrzyskie Biuro Rozwoju Regionalnego (ŚBBR).

Strategie rozwoju to dokumenty planistyczne, które przygotowują Lokalne Grupy Działania (LGD) wspólnie z lokalnymi społecznościami. LGD, skupiające m. in. samorządy, organizacje pozarządowe i przedsiębiorców z terenu kilku gmin, realizują swoje przedsięwzięcia w małych miejscowościach, na terenach wiejskich.

Jak powiedział PAP przedstawiciel ŚBBR Łukasz Skórski, na unijne wsparcie w ramach konkursu mogą liczyć najlepiej skonstruowane strategie rozwojowe. Mogą być one ukierunkowane m. in. na tworzenie nowych miejsc pracy, wsparcie przedsiębiorczości, rozwój lokalnego przetwórstwa, zachowanie dziedzictwa kulturowego oraz budowę obiektów infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej.

d3373at

Wysokość środków UE, jakie mogą być dostępne w tym działaniu, nie jest jeszcze dokładnie znana. Nabór wniosków rozpocznie się 1 grudnia i potrwa do końca roku.

Z kolei o środki na remont lub budowę dróg lokalnych, będą mogły starać się gminy, powiaty oraz związki samorządów. Maksymalna kwota dofinansowania wyniesie inwestycji wyniesie 3 mln zł.

Modernizacja ma dotyczyć tras o dużym znaczeniu w komunikacji lokalnej, np. łączących gorzej skomunikowane miejscowości z większymi ośrodkami w gminach czy drogi niższego rzędu z tymi wyższej klasy. Nabór wniosków do konkursu ma się rozpocząć 7 grudnia i potrwa do 15 stycznia 2016 r.

Jak mówił wcześniej PAP przedstawiciel zarządu województwa świętokrzyskiego Piotr Żołądek, w pierwotnej wersji PROW nie było wsparcia inwestycji drogowych w gminach, a o wprowadzenie takich zapisów apelowali do resortu rolnictwa marszałkowie województw. Stanowisko udało się obronić w negocjacjach programu z Komisją Europejską.

d3373at

Zdaniem Żołądka możliwość wsparcia finansowania budowy lokalnych dróg ze środków UE jest ważna m.in. w kontekście braku dofinansowania podobnych projektów z programów regionalnych. Jak mówił, to bardzo kosztowne inwestycje, które trudno samodzielnie realizować małym samorządom.

W latach 2007-2013 na świętokrzyską wieś w ramach regionalnego komponenty PROW trafiło ponad 520 mln zł. W nowej perspektywie finansowej ma to być podobna, choć nieco mniejsza kwota.

W minionych latach pieniądze przeznaczono m. in. na budowę wodociągów i kanalizacji, placów zabaw, remont świetlic i projekty związane z aktywizacją mieszkańców.

d3373at

Podziel się opinią

Share
d3373at
d3373at