Trwa ładowanie...
d33vngw

SWISSMED - Kontrakt z NFZ na rok 2013 ? podstawowa opieka zdrowotna (2/2013)

SWISSMED - Kontrakt z NFZ na rok 2013 ? podstawowa opieka zdrowotna (2/2013)

Share
d33vngw

| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | Raport bieżący nr | 2 | / | 2013 | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2013-01-22 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | SWISSMED | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Kontrakt z NFZ na rok 2013 ? podstawowa opieka zdrowotna | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | Zarząd Swissmed Centrum Zdrowia S.A. ("Emitent", "Świadczeniodawca") informuje o doręczeniu Emitentowi w dniu 22.01.2013 r. umowy z dnia 28.12.2012 r. o udzielanie świadczeń gwarantowanych w zakresie podstawowej opieki zdrowotnej zawartej pomiędzy Emitentem, a Narodowym Funduszem Zdrowia - Pomorskim Oddziałem Wojewódzkim w Gdańsku, której przedmiotem są świadczenia lekarza poz, pielęgniarki poz oraz położnej poz. Ze względu, że wartość kontraktu z zakresu podstawowej opieki zdrowotnej ("POZ") uzależniona jest od ilości zadeklarowanych w 2013 roku pacjentów do POZ Emitenta, umowa nie określa maksymalnej kwoty zobowiązania NFZ wobec Świadczeniodawcy z tytułu realizacji umowy w okresie jej obowiązywania. Emitent na podstawie ilości zadeklarowanych pacjentów w 2012 roku szacuje, że zobowiązanie NFZ w 2013 roku wynosić będzie ok. 400.000 zł z tytułu realizacji umowy POZ. Umowa została zawarta na okres od 01.01.2013 do 31.12.2013 r. W związku z powyższym łączna wartość zawartych dotychczas przez Emitenta umów
o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej z NFZ na rok 2013 wynosi 22.626.266,89 zł. | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d33vngw

| | | SWISSMED CENTRUM ZDROWIA SA | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | |
| | | SWISSMED | | Usługi inne (uin) | | | |
| | | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | | | |
| | | 80-215 | | Gdańsk | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | |
| | | Wileńska | | 44 | | | |
| | | (ulica) | | (numer) | | | |
| | | 058- 524-15-15 | | 058 - 524-15-25 | | | |
| | | (telefon) | | | (fax) | | |
| | | swissmed@swissmed.com.pl | | www.swissmed.pl | | | |
| | | (e-mail) | | | (www) | | |
| | | 583-21-06-510 | | 191244745 | | | |
| | | (NIP) | | | (REGON) | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2013-01-22 Roman Walasiński Prezes Zarządu Roman Walasiński

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d33vngw

Podziel się opinią

Share
d33vngw
d33vngw