Trwa ładowanie...
d3h4f6o
espi

SWISSMED PRYWATNY SERWIS MEDYCZNY S.A. - Ogłoszenie o zwołaniu NWZ (4/2014)

SWISSMED PRYWATNY SERWIS MEDYCZNY S.A. - Ogłoszenie o zwołaniu NWZ (4/2014)

Share
d3h4f6o

| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | | Raport bieżący nr | 4 | / | 2014 | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2014-04-11 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | SWISSMED PRYWATNY SERWIS MEDYCZNY S.A. | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Ogłoszenie o zwołaniu NWZ | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | Inne uregulowania | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | Zarząd Swissmed Prywatny Serwis Medyczny S.A. z siedzibą w Gdańsku przy ul. Jaśkowa Dolina 132, 80-286 Gdańsk, wpisanej do rejestru przedsiębiorców - Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000296183, w związku z wnioskiem akcjonariuszy złożonym w trybie art. 400 § 1 Kodeksu spółek handlowych, art. 84 i 85 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, działając na podstawie 399 § 1, art. 402? w zw. art. 398 Kodeksu spółek handlowych, zwołuje na dzień 12 maja 2014 roku Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Swissmed Prywatny Serwis Medyczny S.A., które odbędzie się o godzinie 13:00 w Gdańsku, w Hotelu Mercure Gdańsk Stare Miasto, adres: ul. Jana Heweliusza 22, 80-890 Gdańsk, z następującym porządkiem obrad: 1) Otwarcie Walnego Zgromadzenia; 2) Wybór Przewodniczącego
Walnego Zgromadzenia; 3) Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał; 4) Przyjęcie porządku obrad; 5) Podjęcie uchwały w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej; 6) Zmiany w składzie Rady Nadzorczej; 7) Podjęcie uchwały w sprawie powołania biegłego rewidenta do spraw szczególnych; 8) Podjęcie uchwały w sprawie poniesienia kosztów zwołania i odbycia Walnego Zgromadzenia; 9) Zamknięcie Walnego Zgromadzenia. W załączeniu Zarząd Spółki przedkłada ogłoszenie o zwołaniu NWZ Spółki wraz z projektami uchwał. | | | | | | | | | | |
| | Załączniki | | | | | | | | | | |
| | Plik | Opis | | | | | | | | | |
| | Ogłoszenie o zwołaniu NWZA Swissmed Prywatny Serwis Medyczny SA na 12.05.2014 r..pdf | Ogłoszenie o zwołaniu NWZ Swissmed Prywatrny Serwis Medyczny S.A. na 12.05.2014 r. | | | | | | | | | |
| | Projekty uchwał na NWZ Swissmed Prywatny Serwis Medyczny SA - 12.05.2014 r..pdf | Projekty uchwał na NWZ Swissmed Prywatny Serwis Medyczny S.A. na dzień 12.05.2014 r. | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d3h4f6o

| | | SWISSMED PRYWATNY SERWIS MEDYCZNY SPÓŁKA AKCYJNA | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | |
| | | SWISSMED PRYWATNY SERWIS MEDYCZNY S.A. | | Usługi inne (uin) | | | |
| | | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | | | |
| | | 80-286 | | Gdańsk | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | |
| | | Jaśkowa Dolina | | 132 | | | |
| | | (ulica) | | (numer) | | | |
| | | 58 3440518 | | 58 344 05 19 | | | |
| | | (telefon) | | | (fax) | | |
| | | biuro@swissmed.com.pl | | swissmedpsm.com.pl | | | |
| | | (e-mail) | | | (www) | | |
| | | 118-00-43-996 | | 010356367 | | | |
| | | (NIP)
| | | (REGON) | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2014-04-11 Roman Walasiński Prezes Zarządu Roman Walasiński

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d3h4f6o

Podziel się opinią

Share
d3h4f6o
d3h4f6o