Trwa ładowanie...
d204bhl
d204bhl
espi

SWISSMED PRYWATNY SERWIS MEDYCZNY S.A. - Zgoda Rady Nadzorczej na połączenie Emitenta ze Swissmed...

SWISSMED PRYWATNY SERWIS MEDYCZNY S.A. - Zgoda Rady Nadzorczej na połączenie Emitenta ze Swissmed Centrum Zdrowia S.A. (3/2013)
Share
d204bhl
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 3 / 2013
Data sporządzenia: 2013-09-26
Skrócona nazwa emitenta
SWISSMED PRYWATNY SERWIS MEDYCZNY S.A.
Temat
Zgoda Rady Nadzorczej na połączenie Emitenta ze Swissmed Centrum Zdrowia S.A.
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 1 Ustawy o ofercie - informacje poufne
Treść raportu:
Zarząd Swissmed Prywatny Serwis Medyczny S.A. informuje, że Rada Nadzorcza Emitenta na posiedzeniu w dniu 26 września 2013 roku, na wniosek Zarządu, wyraziła zgodę na planowane połączenie Swissmed Centrum Zdrowia S.A. ("spółka przejmująca") ze spółką Swissmed Prywatny Serwis Medyczny S.A. ("spółka przejmowana") w trybie art. 492 § 1 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych, tj. przez przeniesienie całego majątku spółki przejmowanej na spółkę przejmującą za akcje, które spółka przejmująca wyda akcjonariuszom spółki przejmowanej (łączenie się przez przejęcie). O przebiegu procesu połączenia w/w spółek, w tym o uzgodnieniu planu połączenia, Emitent będzie informował w kolejnych raportach bieżących.

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

SWISSMED PRYWATNY SERWIS MEDYCZNY SPÓŁKA AKCYJNA
(pełna nazwa emitenta)
SWISSMED PRYWATNY SERWIS MEDYCZNY S.A. Usługi inne (uin)
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
80-286 Gdańsk
(kod pocztowy) (miejscowość)
Jaskowa Dolina 132
(ulica) (numer)
58 3440518
(telefon) (fax)
swissmedpsm@swissmed.com.pl swissmedpsm.com.pl
(e-mail) (www)
118-00-43-996 010356367
(NIP) (REGON)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2013-09-26 Roman Walasiński Prezes Zarządu Roman Walasiński

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d204bhl

Podziel się opinią

Share
d204bhl
d204bhl