Trwa ładowanie...
d2usc8b
espi

SWISSMED - Przedłużenie okresu obowiązywania Kontraktu z NFZ - leczenie szpitalne (13/2014)

SWISSMED - Przedłużenie okresu obowiązywania Kontraktu z NFZ - leczenie szpitalne (13/2014)
Share
d2usc8b
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 13 / 2014
Data sporządzenia: 2014-11-03
Skrócona nazwa emitenta
SWISSMED
Temat
Przedłużenie okresu obowiązywania Kontraktu z NFZ - leczenie szpitalne
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Zarząd Swissmed Centrum Zdrowia S.A. z siedzibą w Gdańsku informuje, iż w dniu 03.11.2014 r. powziął informację o zawarciu aneksu z dnia 24.10.2014 r. do umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej ? leczenie szpitalne, zawartej pomiędzy Emitentem a Narodowym Funduszem Zdrowia - Pomorskim Oddziałem Wojewódzkim w Gdańsku, o której zawarciu Emitent informował w raporcie bieżącym nr 2/2011 z dnia 26.01.2011 r. Na mocy aneksu strony postanowiły, przedłużyć okres obowiązywania umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej ? leczenie szpitalne do dnia 30.06.2016 r. Przed zawarciem aneksu, okres obowiązywania umowy wynosił od 01.01.2011 r. do 31.12.2015 r.

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

SWISSMED CENTRUM ZDROWIA SA
(pełna nazwa emitenta)
SWISSMED Usługi inne (uin)
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
80-215 Gdańsk
(kod pocztowy) (miejscowość)
Wileńska 44
(ulica) (numer)
058- 524-15-15 058 - 524-15-25
(telefon) (fax)
swissmed@swissmed.com.pl www.swissmed.pl
(e-mail) (www)
583-21-06-510 191244745
(NIP) (REGON)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2014-11-03 Roman Walasiński Prezes Zarządu Roman Walasiński

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d2usc8b

Podziel się opinią

Share
d2usc8b
d2usc8b