Trwa ładowanie...
d31dfgv

SYGNITY - Informacja o podjęciu uchwały przez BondSpot S.A. z siedzibą w Warszawie o wyznaczeniu ...

SYGNITY - Informacja o podjęciu uchwały przez BondSpot S.A. z siedzibą w Warszawie o wyznaczeniu pierwszego dnia notowania obligacji Sygnity serii 1/2014 w Alternatywnym Systemie Obrotu na Catalyst (8/2015)

Share
d31dfgv

| | | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | Raport bieżący nr | 8 | / | 2015 | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2015-02-26 | | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | | |
| | SYGNITY | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | | |
| | Informacja o podjęciu uchwały przez BondSpot S.A. z siedzibą w Warszawie o wyznaczeniu pierwszego dnia notowania obligacji Sygnity serii 1/2014 w Alternatywnym Systemie Obrotu na Catalyst | | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 1 Ustawy o ofercie - informacje poufne | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | | |
| | W nawiązaniu do raportu bieżącego 7/2015 z dnia 23 lutego 2015 roku, Zarząd Sygnity Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie (dalej ?Sygnity?) informuje o wyznaczeniu pierwszego dnia notowania w Alternatywnym Systemie Obrotu na Catalyst dla obligacji serii 1/2014. Zarząd BondSpot S.A. z siedzibą w Warszawie na podstawie § 7 ust. 1 Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu w dniu 23 lutego 2015 roku podjął uchwałę nr 31/15 w sprawie wprowadzenia do Alternatywnego Systemu Obrotu na Catalyst 4.000 (cztery tysiące) obligacji na okaziciela serii 1/2014 Sygnity o wartości nominalnej 10.000 zł (dziesięć tysięcy złotych) każda, o czym Zarząd Sygnity informował w raporcie bieżącym 7/2015. Na podstawie § 10 ust. 1 i 5 Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu Zarząd BondSpot S.A. z siedzibą w Warszawie w dniu 26 lutego 2015 roku podjął uchwałę nr 36/15 w sprawie wyznaczenia pierwszego dnia notowania tych obligacji w Alternatywnym Systemie Obrotu na Catalyst na dzień 2 marca 2015 roku. Uchwała wchodzi w życie z dniem
podjęcia. Datę ostatniego dnia notowania obligacji serii 1/2014 ustalono na dzień 7 grudnia 2017 roku. Podstawa prawna: § 56 ust. 1 pkt. 1) Ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzenia instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (tekst jedn.: Dz. U. z 2009 r. Nr 185, poz. 1439, z późn. zm.). | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d31dfgv

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | SYGNITY SA | | | | | | | | | | | | | | |
| | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | | | | | | | | | | |
| | | SYGNITY | | Informatyka (inf) | | | | | | | | | | | | |
| | | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | | | | | | | | | | | | |
| | | 02-486 | | Warszawa | | | | | | | | | | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | | | | | | | | | | |
| | | Al. Jerozolimskie | | 180 | | | | | | | | | | | | |
| | | (ulica) | | (numer) | | | | | | | | | | | | |
| | | 022 290 88 00 | | 022 290 88 01 | | | | | | | | | | | | |
| | | (telefon) | | | (fax) | | | | | | | | | | | |
| | | biuro_zarzadu@sygnity.pl | | www.sygnity.pl | | | | | | | | | | | | |
| | | (e-mail) | | | (www) | | | | | | | | | | | |
| | | 586-00-05-293 | | 190407926 | | | | | | | | | | | | |
| | | (NIP)
| | | (REGON) | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2015-02-26 Janusz R. Guy Prezes Zarządu
2015-02-26 Krzysztof Ducal Wiceprezes Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d31dfgv

Podziel się opinią

Share
d31dfgv
d31dfgv