Trwa ładowanie...
doxoqdr
doxoqdr
espi

SYGNITY - Informacja o rezygnacji Wiceprezesa Zarządu ds. Sprzedaży (26/2013)

SYGNITY - Informacja o rezygnacji Wiceprezesa Zarządu ds. Sprzedaży (26/2013)
Share
doxoqdr
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 26 / 2013
Data sporządzenia: 2013-06-04
Skrócona nazwa emitenta
SYGNITY
Temat
Informacja o rezygnacji Wiceprezesa Zarządu ds. Sprzedaży
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Sygnity Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie ("Spółka", "Sygnity") informuje, iż w dniu 3 czerwca 2013 r. Pani Magdalena Taczanowska złożyła rezygnację z funkcji Wiceprezesa Zarządu ds. Sprzedaży. Do momentu powołania nowej osoby do Zarządu Spółki zarządzanie Pionem Publicznym zostało powierzone Panu Bogdanowi Zborowskiemu, Wiceprezesowi Zarządu ds. Sprzedaży. Pan Bogdan Zborowski został powołany do Zarządu Sygnity z dniem 11 lutego 2013 r., odpowiada za Pion Bankowo-Finansowy Spółki. Podstawa prawna: § 5 ust. 1 pkt 21 w zw. z § 27 Rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim z dnia 19 lutego 2009 r. (Dz.U. Nr 33, poz. 259 ze zm.)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

SYGNITY SA
(pełna nazwa emitenta)
SYGNITY Informatyka (inf)
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
02-486 Warszawa
(kod pocztowy) (miejscowość)
Al. Jerozolimskie 180
(ulica) (numer)
022 290 88 00 022 290 88 01
(telefon) (fax)
biuro_zarzadu@sygnity.pl www.sygnity.pl
(e-mail) (www)
586-00-05-293 190407926
(NIP) (REGON)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2013-06-04 Janusz R. Guy Prezes Zarządu
2013-06-04 Wiesław Strąk Wiceprezes Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

doxoqdr

Podziel się opinią

Share
doxoqdr
doxoqdr