Trwa ładowanie...
d1oj4oh
espi

SYGNITY - Otwarcie postępowania likwidacyjnego spółki zależnej (15/2013)

SYGNITY - Otwarcie postępowania likwidacyjnego spółki zależnej (15/2013)
Share
d1oj4oh

| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | Raport bieżący nr | 15 | / | 2013 | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2013-02-27 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | SYGNITY | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Otwarcie postępowania likwidacyjnego spółki zależnej | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | Zarząd Sygnity Spółki Akcyjnej informuje, że w dniu 26 lutego 2013 roku Zwyczajne Zgromadzenie Wspólników spółki ICD Comp Consulting sp. z o.o. ("ICD COMP", "Spółka Zależna") podjęło uchwałę w sprawie rozwiązania i likwidacji Spółki Zależnej. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Na likwidatora Spółki Zależnej powołano Pana Macieja Urbańskiego. Wniosek o otwarcie postępowania likwidacyjnego zostanie złożony do Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego. ICD COMP jest jednostką zależną od Sygnity w rozumieniu obowiązujących przepisów ustawy o rachunkowości. Jedynym wspólnikiem ICD COMP jest Sygnity. Przedmiotem działalności Spółki Zależnej jest świadczenie usługi utrzymania i rozwoju systemu IT dla jednej z instytucji finansowych. Projekt ten zostanie w najbliższej przyszłości zakończony. Na dzień podjęcia ww. uchwały, Spółka Zależna prowadzi działalność operacyjną wyłącznie w zakresie zamykania wyżej wskazanego projektu. W związku z powyższym,
likwidacja Spółki Zależnej nie będzie miała wpływu na działalność Grupy Kapitałowej Sygnity. Podstawa prawna: § 5 ust. 1 pkt 24 i § 30 pkt 18 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim(Dz. U. 2009, Nr 33, poz. 259, z późn. zm.). | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

SYGNITY SA
(pełna nazwa emitenta)
SYGNITY Informatyka (inf)
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
02-486 Warszawa
(kod pocztowy) (miejscowość)
Al. Jerozolimskie 180
(ulica) (numer)
022 290 88 00 022 290 88 01
(telefon) (fax)
biuro_zarzadu@sygnity.pl www.sygnity.pl
(e-mail) (www)
586-00-05-293 190407926
(NIP) (REGON)
d1oj4oh

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2013-02-27 Wiesław Strąk Wiceprezes Zarządu
2013-02-27 Krzysztof Ducal Wiceprezes Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d1oj4oh

Podziel się opinią

Share
d1oj4oh
d1oj4oh