Trwa ładowanie...
dl943hf

SYGNITY - Rejestracja przez sąd rejestrowy połączenia Sygnity S.A. ze spółką Winuel S.A. z siedzi...

SYGNITY - Rejestracja przez sąd rejestrowy połączenia Sygnity S.A. ze spółką Winuel S.A. z siedzibą we Wrocławiu (40/2010)

Share
dl943hf

| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | Raport bieżący nr | 40 | / | 2010 | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2010-12-28 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | SYGNITY | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Rejestracja przez sąd rejestrowy połączenia Sygnity S.A. ze spółką Winuel S.A. z siedzibą we Wrocławiu | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | Na podstawie § 5 ust. 1 pkt 14) oraz § 20 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. z 2009 r., Nr 33, poz. 259 ze zm.), Zarząd Sygnity S.A. z siedzibą w Warszawie informuje o rejestracji połączenia Sygnity S.A. ze spółką Winuel S.A. z siedzibą we WrocławiuZarząd Sygnity Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie ("Sygnity") informuje, iż w dniu 28 grudnia 2010 r. ("Dzień Połączenia") sąd rejestrowy właściwy dla Sygnity, Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego dokonał wpisu do rejestru przedsiębiorców połączenia Sygnity ("Spółki Przejmującej") ze spółką Winuel Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu, ul. Strzegomska 140a, 54-429 Wrocław, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd
Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000038378, NIP 894-12-77-407, REGON 930854179, posiadającą opłacony w 100% kapitał zakładowy wynoszący 837.500,00 zł (słownie: osiemset trzydzieści siedem tysięcy pięćset złotych) (odpowiednio: "Połączenie", "Winuel", "Spółka Przejmowana").Połączenie Spółek nastąpiło na podstawie przepisu art. 492 § 1 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych oraz 516 § 6 Kodeksu spółek handlowych w drodze przejęcia Spółki Przejmowanej przez Spółkę Przejmującą, tj. poprzez przeniesienie całego majątku Spółki Przejmowanej na Spółkę Przejmującą. Z uwagi na fakt, iż Sygnity było jedynym akcjonariuszem Winuel, połączenie nastąpiło bez podwyższenia kapitału zakładowego Sygnity na podstawie art. 515 § 1 Kodeksu spółek handlowych.Sygnity jest czołowym dostawcą rozwiązań informatycznych w Polsce. Sygnity posiada rozwiązania własne, uzupełniane przez światowe produkty i technologie. Spółka świadczy pełen zakres usług, od konsultingu, przez
realizację, do outsourcingu projektów informatycznych dla dużych i średnich firm z najważniejszych sektorów gospodarki orazinstytucji administracji publicznej.Spółka Winuel specjalizowała się w tworzeniu aplikacji dla sektora utilities (elektroenergetyka, gazownictwo, wodociągi i ciepłownictwo).Z uwagi na połączenie spółek Zarząd Sygnity podjął decyzję o stworzeniu sub-marki "Sygnity Winuel" dla marketingowego oznaczenia wszystkich elementów oferty skierowanej dla klientów rynku utilities. | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

dl943hf

| | | SYGNITY SA | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | |
| | | SYGNITY | | Informatyka (inf) | | | |
| | | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | | | |
| | | 02-486 | | Warszawa | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | |
| | | Al. Jerozolimskie | | 180 | | | |
| | | (ulica) | | (numer) | | | |
| | | 022 571 10 00 | | 022 571 10 01 | | | |
| | | (telefon) | | | (fax) | | |
| | | info@sygnity.pl | | www.sygnity.pl | | | |
| | | (e-mail) | | | (www) | | |
| | | 586-00-05-293 | | 190407926 | | | |
| | | (NIP) | | | (REGON) | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2010-12-28 Ilona Weiss Wiceprezes Zarządu
2010-12-28 Andrzej Paszyński Wiceprezes Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

dl943hf

Podziel się opinią

Share
dl943hf
dl943hf