Trwa ładowanie...
d4fuw36
d4fuw36
espi

SYGNITY - Zawiadomienie PKO BP BANKOWY PTE S.A. w przedmiocie udziału funduszu zarządzanego przez...

SYGNITY - Zawiadomienie PKO BP BANKOWY PTE S.A. w przedmiocie udziału funduszu zarządzanego przez PKO BP BANKOWY PTE S.A w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu Sygnity (31/2013)
Share
d4fuw36

| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | Raport bieżący nr | 31 | / | 2013 | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2013-07-24 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | SYGNITY | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Zawiadomienie PKO BP BANKOWY PTE S.A. w przedmiocie udziału funduszu zarządzanego przez PKO BP BANKOWY PTE S.A w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu Sygnity | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie - nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | Zarząd Sygnity Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie ("Sygnity", "Spółka") informuje o otrzymaniu w dniu 23 lipca 2013 r. zawiadomienia PKO BP BANKOWY Powszechne Towarzystwo Emerytalne Spółka Akcyjna na podstawie art. 69 ust.1 pkt. 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (tekst jednolity z 2009 roku - Dz. U. Nr 185, poz. 1439, ze zm.), informującego, iż PKO BP Bankowy Otwarty Fundusz Emerytalny (dalej zwany "PKO OFE"), reprezentowany przez PKO BP BANKOWY Powszechne Towarzystwo Emerytalne Spółkę Akcyjną, na dzień 19 lipca 2013 r., w związku z zakończeniem likwidacji Otwartego Funduszu Emerytalnego POLSAT (zwanego dalej "OFE POLSAT") i przejęciem w tym dniu przez PKO OFE aktywów OFE POLSAT, posiada 926.710 (słownie: dziewięćset dwadzieścia sześć tysięcy siedemset dziesięć) akcji Sygnity, co stanowi 7,7965% udziału w kapitale zakładowym Spółki, a liczba głosów z powyższych akcji
wynosi 926.710 (słownie: dziewięćset dwadzieścia sześć tysięcy siedemset dziesięć), co stanowi 7,7965 % udziału w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki. Bezpośrednio przed dniem zakończenia likwidacji OFE POLSAT, PKO OFE nie posiadał akcji Spółki, zaś OFE POLSAT posiadał 926.710 (słownie: dziewięćset dwadzieścia sześć tysięcy siedemset dziesięć) akcji Spółki (co stanowiło 7,7965% udziału w kapitale zakładowym Spółki), dających prawo do 926.710 głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki (stanowiących 7,7965% udziału w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki). Podstawa prawna: art. 70 pkt. 1) Ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych ((Dz. U. z 2009 Nr 185 poz. 1439, ze zm.) | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

SYGNITY SA
(pełna nazwa emitenta)
SYGNITY Informatyka (inf)
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
02-486 Warszawa
(kod pocztowy) (miejscowość)
Al. Jerozolimskie 180
(ulica) (numer)
022 290 88 00 022 290 88 01
(telefon) (fax)
biuro_zarzadu@sygnity.pl www.sygnity.pl
(e-mail) (www)
586-00-05-293 190407926
(NIP) (REGON)
d4fuw36

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2013-07-24 Wiesław Strąk Wiceprezes Zarządu
2013-07-24 Bogdan Zborowski Wiceprezes Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d4fuw36

Podziel się opinią

Share
d4fuw36
d4fuw36