Trwa ładowanie...
d2abu9x
d2abu9x
espi

SYGNITY - Zmiana uchwały 277/11 Zarządu Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A. (31/2011)

SYGNITY - Zmiana uchwały 277/11 Zarządu Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A. (31/2011)
Share
d2abu9x
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 31 / 2011
Data sporządzenia: 2011-04-11
Skrócona nazwa emitenta
SYGNITY
Temat
Zmiana uchwały 277/11 Zarządu Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A.
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Zarząd Sygnity S.A. z siedzibą w Warszawie ("Spółka") informuje, iż w dniu 11 kwietnia 2011 roku otrzymał uchwałę Nr 285/11 Zarządu Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A. z dnia 11 kwietnia 2011 r. w sprawie zmiany uchwały Nr 277/11 Zarządu Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A. ("KDPW") z dnia 7 kwietnia 2011 r. (o treści której Spółka informowała w raporcie bieżącym 30/2011) ("uchwała 277/11") w ten sposób, że użyte w treści § 3 uchwały 277/11 wyrazy: "5 kwietnia 2011 r." zastępuje się wyrazami: "12 kwietnia 2011 r.".Podstawa prawna: § 34 ust. 1 pkt 1) Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. z 2009 r. Nr 33, poz. 259 ze zm.).

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

SYGNITY SA
(pełna nazwa emitenta)
SYGNITY Informatyka (inf)
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
02-486 Warszawa
(kod pocztowy) (miejscowość)
Al. Jerozolimskie 180
(ulica) (numer)
022 571 10 00 022 571 10 01
(telefon) (fax)
info@sygnity.pl www.sygnity.pl
(e-mail) (www)
586-00-05-293 190407926
(NIP) (REGON)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2011-04-11 Norbert Biedrzycki Prezes Zarządu
2011-04-11 Ilona Weiss Wiceprezes Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d2abu9x

Podziel się opinią

Share
d2abu9x
d2abu9x