Trwa ładowanie...
d2xn699
d2xn699
espi

SYGNITY - Zmiana zaangażowania w ogólnej liczbie głosów ? zawiadomienie Quercus Towarzystwo Fundu ...

SYGNITY - Zmiana zaangażowania w ogólnej liczbie głosów ? zawiadomienie Quercus Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. (29/2014)
Share
d2xn699

| | | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | Raport bieżący nr | 29 | / | 2014 | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2014-07-09 | | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | | |
| | SYGNITY | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | | |
| | Zmiana zaangażowania w ogólnej liczbie głosów ? zawiadomienie Quercus Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. | | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | | |
| | Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie - nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | | |
| | Zarząd Sygnity Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie (?Sygnity?, ?Spółka?) informuje o powzięciu w dniu 8 lipca 2014 roku informacji otrzymanej od Quercus Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. z siedzibą w Warszawie, który działając w imieniu zarządzanych funduszy inwestycyjnych - QUERCUS Parasolowy SFIO, QUERCUS Absolute Return FIZ oraz QUERCUS Absolutnego Zwrotu FIZ (?Fundusze?), na podstawie art. 69 ust. 1 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i wprowadzaniu instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz. U. Nr 184 poz. 1539 z późn. zm.), zawiadomił Sygnity o zwiększeniu przez Fundusze wspólnie udziału w ogólnej liczbie głosów w spółce Sygnity oraz o przekroczeniu progu 10% ogólnej liczby głosów w Sygnity. Przekroczenie przez Fundusze progu 10% ogólnej liczby głosów w Spółce nastąpiło w wyniku transakcji na rynku regulowanym w dniu 4 lipca 2014 roku. Przed zmianą udziału Fundusze łącznie posiadały 1 163 358 akcji Spółki, co stanowiło 9,79%
kapitału zakładowego Spółki. Posiadane akcje dawały 1 163 358 głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki, co stanowiło 9,79% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu. Na dzień 4 lipca 2014 roku Fundusze łącznie posiadały 1 190 358 akcji Spółki, co stanowiło 10,01% kapitału zakładowego Spółki. Posiadane akcje dawały 1 190 358 głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki, co stanowiło 10,01% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu. Quercus Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. poinformowało również Spółkę, że w okresie 12 miesięcy od złożenia do Sygnity wyżej wymienionego zawiadomienia nie wyklucza dalszych transakcji kupna lub sprzedaży akcji Spółki, w zależności od ceny rynkowej Spółki, perspektyw jej rozwoju oraz zmian wartości aktywów Funduszy. Podstawa prawna: art. 70 pkt. 1) Ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz. U. z 2009 Nr 185 poz. 1439 ze zm.) | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

SYGNITY SA
(pełna nazwa emitenta)
SYGNITY Informatyka (inf)
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
02-486 Warszawa
(kod pocztowy) (miejscowość)
Al. Jerozolimskie 180
(ulica) (numer)
022 290 88 00 022 290 88 01
(telefon) (fax)
biuro_zarzadu@sygnity.pl www.sygnity.pl
(e-mail) (www)
586-00-05-293 190407926
(NIP) (REGON)
d2xn699

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2014-07-09 Janusz R. Guy Prezes Zarządu
2014-07-09 Wiesław Strąk Wiceprezes Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d2xn699

Podziel się opinią

Share
d2xn699
d2xn699