Trwa ładowanie...
d1vl3xz

SYMBIO POLSKA - Raport miesięczny za styczeń 2015 roku. (8/2015) - EBI

SYMBIO POLSKA - Raport miesięczny za styczeń 2015 roku. (8/2015)

Share
d1vl3xz

| | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | NEW CONNECT | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | Raport EBI nr | 8 | / | 2015 | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2015-02-13 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Raport miesięczny za styczeń 2015 roku. | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | Zarząd SYMBIO POLSKA S.A. z siedzibą w Warszawie, działając w oparciu o postanowienia punktu 16 Załącznika Nr 1 do Uchwały Nr 293/2010 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 31 marca 2010 roku "Dobre Praktyki Spółek Notowanych na NewConnect", przekazuje niniejszym do publicznej wiadomości raport miesięczny za styczeń 2015 roku. 1. Informacje na temat wystąpienia tendencji i zdarzeń w otoczeniu rynkowym Spółki, które w ocenie Spółki mogą mieć w przyszłości istotne skutki dla kondycji finansowej oraz wyników finansowych SYMBIO POLSKA S.A. W styczniu 2015 r. Spółka osiągnęła łączne przychody ze sprzedaży w wysokości 1 544 tys. zł (64% wzrostu w porównaniu do stycznia 2014 r.) z czego: - 704 tys. zł (46%) przychody ze sprzedaży certyfikowanych półproduktów ekologicznych sprzedawanych głównie do krajów Unii Europejskiej. - 840 tys. zł (54%) przychody ze sprzedaży ekologicznych produktów i towarów detalicznych. 2. Zestawienie wszystkich informacji opublikowanych przez Spółkę w trybie
raportu bieżącego w okresie objętym raportem. Raporty EBI opublikowane w styczniu 2015 roku: Raport bieżący nr 1/2015 z dn. 12.01.2015 r. - Uzupełnienie rb 39/2014 - informacje o powołanych członkach Rady Nadzorczej. Raport bieżący nr 2/2015 z dn. 14.01.2015 r. - Terminy przekazywania raportów okresowych w 2015 r. Raport bieżący nr 3/2015 z dn. 14.01.2015 r. - Raport miesięczny za grudzień 2014 roku. Raport bieżący nr 4/2015 z dn. 19.01.2015 r. - Zakończenie subskrypcji akcji serii H. Raport bieżący nr 5/2015 z dn. 27.01.2015 r. - Rejestracja przez sąd podwyższenia kapitału zakładowego Symbio Polska S.A. oraz zmian statutu Spółki. Raporty bieżące ESPI opublikowane w styczniu 2015 roku: Raport bieżący nr 1/2015 z dnia 29.01.2015 r. - Zawiadomienie od Small Enterprise Assistance Funds o zmianie posiadanego pakietu akcji. Raport bieżący nr 2/2015 z dnia 29.01.2015 r. - Zawiadomienie od EECP I S.a.r.l. o zmianie posiadanego pakietu akcji. Raport bieżący nr 3/2015 z dnia 29.01.2015 r. - Zawiadomienie od osoby
zobowiązanej. Raport bieżący nr 4/2015 z dnia 29.01.2015 r. - Zawiadomienie od TFI Capital Partners S.A. o zmianie posiadanego pakietu akcji. Raport bieżący nr 5/2015 z dnia 29.01.2015 r. - Zawiadomienie od TFI Capital Partners S.A. o zmianie stanu posiadania w ogólnej liczbie głosów na WZA Symbio Polska S.A. Raport bieżący nr 6/2015 z dnia 29.01.2015 r. - Zawiadomienie od osoby zobowiązanej. Raport bieżący nr 7/2015 z dnia 30.01.2015 r. - Zawiadomienia od dwóch osób zobowiązanych. Raport bieżący nr 8/2015 z dnia 30.01.2015 r. - Zawiadomienia od dwóch osób zobowiązanych. Raporty Spółki są publikowane na bieżąco na stronie internetowej Spółki: www.symbio.pl, a także na stronach: www.newconnect.pl oraz www.gpwinfostrefa.pl. 3. Informacje na temat realizacji celów emisji, jeżeli taka realizacja, choćby w części, miała miejsce w okresie objętym niniejszym raportem. W styczniu 2015 r. nie realizowano inwestycji ze środków pozyskanych z emisji akcji. 4. Kalendarz inwestora, obejmujący wydarzenia mające mieć
miejsce w nadchodzącym miesiącu, które dotyczą emitenta i są istotne z punktu widzenia inwestorów, w szczególności daty publikacji raportów okresowych, planowanych walnych zgromadzeń, otwarcia subskrypcji, spotkań z inwestorami lub analitykami oraz oczekiwany termin publikacji raportu analitycznego. Do 14 marca 2015 r. Spółka opublikuje raport miesięczny za luty 2015 r. Podstawa prawna: punkt 16 Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na NewConnect. | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | Załączniki | | | | | | | | | | |
| | Plik | Opis | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d1vl3xz

| | | | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | | | | (telefon) | (fax) | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | (NIP) | (REGON) | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | (skrócona nazwa emitenta) | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | (ulica) | (numer) | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | (e-mail) | (www) | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | (kod pocztowy)
| (miejscowość) | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis Data
Piotr Kalaman Prezes Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d1vl3xz

Podziel się opinią

Share
d1vl3xz
d1vl3xz