Trwa ładowanie...
d9simqv
espi

SYNEKTIK S.A. - Informacja o transakcjach na papierach wartościowych (21/2014)

SYNEKTIK S.A. - Informacja o transakcjach na papierach wartościowych (21/2014)
Share
d9simqv
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 21 / 2014
Data sporządzenia: 2014-10-08
Skrócona nazwa emitenta
SYNEKTIK S.A.
Temat
Informacja o transakcjach na papierach wartościowych
Podstawa prawna
Art. 160 ust 4 Ustawy o obrocie - informacja o transakcjach osób mających dostęp do informacji poufnych
Treść raportu:
Zarząd Synektik S.A. informuje, że w dniu 08.10.2014 r. otrzymał od Członka Rady Nadzorczej Spółki, informację o dokonaniu przez osobę blisko z nim związaną nabycia akcji Emitenta w drodze umowy kupna. Treść przekazanych informacji podlegających publikacji jest następująca: 1. wskazanie więzi prawnej łączącej osobę obowiązaną z emitentem: osoba obowiązana jest Członkiem Rady Nadzorczej Emitenta 2. wskazanie instrumentu finansowego oraz emitenta, którego dotyczy informacja: akcje Synektik S.A. 3. rodzaj transakcji: umowa kupna 4. tryb zawarcia transakcji: sesja zwykła 5. data i miejsce zawarcia transakcji: 03.10.2014 / Warszawa 6. cena i wolumen transakcji: 23,00 zł; 5.300 akcji 7. data i miejsce sporządzenia informacji: 07.10.2014 / Warszawa

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

(pełna nazwa emitenta)
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
(kod pocztowy) (miejscowość)
(ulica) (numer)
(telefon) (fax)
(e-mail) (www)
(NIP) (REGON)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2014-10-08 Cezary Kozanecki Prezes Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d9simqv

Podziel się opinią

Share
d9simqv
d9simqv