Trwa ładowanie...
d3g4bic

SYNTHOS - Lista akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzen...

SYNTHOS - Lista akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Synthos S.A. w dniu 28 marca 2012 roku (17/2012)

Share
d3g4bic

| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | Raport bieżący nr | 17 | / | 2012 | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2012-04-02 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | SYNTHOS | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Lista akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Synthos S.A. w dniu 28 marca 2012 roku | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | Zarząd Synthos S.A. (Emitent), działając na podstawie art. 70 pkt 3) ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, podaje do publicznej wiadomości wykaz akcjonariuszy, którzy na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Synthos S.A. w dniu 28 marca 2012 roku posiadali co najmniej 5% głosów, z określeniem liczby głosów przysługujących każdemu z nich z posiadanych akcji i wskazaniem ich procentowego udziału w liczbie głosów na tym walnym zgromadzeniu oraz w ogólnej liczbie głosów. FTF Galleon S.A. z siedzibą w Luksemburgu ? 617.001.504 akcji i głosów, udział w liczbie głosów na tym walnym zgromadzeniu ? 60,6657 %, udział w ogólnej liczbie głosów ? 46,63 %, Barcocapital Investment Ltd z siedzibą w Nikozji ? 192.774.629 akcji i głosów, udział w liczbie głosów na tym walnym zgromadzeniu ? 18,9543 %, udział w ogólnej liczbie głosów ? 14,57 %, ING OTWARTY FUNDUSZ EMERYTALNY ? 100.000.000 akcji i głosów, udział w liczbie głosów
na tym walnym zgromadzeniu - 9,8323 %, udział w ogólnej liczbie głosów ? 7,56 %. Akcjonariusze biorący udział w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Synthos S.A. w dniu 28 marca 2012 r. reprezentowali łącznie 1.017.051.895 akcji, co przedstawia 76,86 % kapitału zakładowego. Kapitał zakładowy Synthos S.A. na dzień 28 marca 2012 r. wynosi 39.697.500 zł i dzieli się na: - 854.250.000 akcji zwykłych na okaziciela serii A o wartości nominalnej 0,03 zł każda o numerach od A 000.000.001 do A 854.250.000. - 469.000.000 akcji zwykłych na okaziciela serii B o wartości nominalnej 0,03 zł każda, o numerach od B 000.000.001 do B 469.000.000. Liczba akcji wszystkich emisji wynosi 1.323.250.000. Wszystkie akcje są akcjami zwykłymi, na okaziciela. | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d3g4bic

| | | SYNTHOS SA | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | |
| | | SYNTHOS | | Chemiczny (che) | | | |
| | | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | | | |
| | | 32-600 | | Oświęcim | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | |
| | | Chemików | | 1 | | | |
| | | (ulica) | | (numer) | | | |
| | | 033 844-18-21 | | 033 842-42-18 | | | |
| | | (telefon) | | | (fax) | | |
| | | synthos-pl@synthosgroup.com | | www.synthosgroup.com | | | |
| | | (e-mail) | | | (www) | | |
| | | 549-000-21-08 | | 070472049 | | | |
| | | (NIP) | | | (REGON) | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2012-04-02 Zbigniew Lange Członek Zarządu
2012-04-02 Zbigniew Warmuz Członek Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d3g4bic

Podziel się opinią

Share
d3g4bic
d3g4bic