Trwa ładowanie...
d1rcozq

SYNTHOS - Zamiar publikacji szacunkowych, wybranych skonsolidowanych wyników finansowych Grupy Ka ...

SYNTHOS - Zamiar publikacji szacunkowych, wybranych skonsolidowanych wyników finansowych Grupy Kapitałowej Synthos S.A. za 2014 r. (3/2015)

Share
d1rcozq
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 3 / 2015
Data sporządzenia: 2015-02-20
Skrócona nazwa emitenta
SYNTHOS
Temat
Zamiar publikacji szacunkowych, wybranych skonsolidowanych wyników finansowych Grupy Kapitałowej Synthos S.A. za 2014 r.
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 1 Ustawy o ofercie - informacje poufne
Treść raportu:
Działając na podstawie art. 56 ust. 1 pkt 1) Ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych z dnia 29 lipca 2005 r. (Dz.U. Nr 184, poz. 1539) ("Ustawa"), Synthos S.A. ("Emitent") informuje, że w dniu dzisiejszym Zarząd Emitenta podjął uchwałę o zamiarze sporządzenia i przekazania w formie raportu bieżącego dnia 23 lutego 2015 r. do wiadomości publicznej prognozy szacunkowych, wybranych skonsolidowanych wyników finansowych Grupy Kapitałowej Synthos S.A. za 2014 r.

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

SYNTHOS SA
(pełna nazwa emitenta)
SYNTHOS Chemiczny (che)
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
32-600 Oświęcim
(kod pocztowy) (miejscowość)
Chemików 1
(ulica) (numer)
033 844-18-21 033 842-42-18
(telefon) (fax)
synthos-pl@synthosgroup.com www.synthosgroup.com
(e-mail) (www)
549-000-21-08 070472049
(NIP) (REGON)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2015-02-20 Tomasz Kalwat Prezes Zarządu
2015-02-20 Wiesław Ziembla Prokurent

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d1rcozq

Podziel się opinią

Share
d1rcozq
d1rcozq