Trwa ładowanie...
Dom Maklerski BOŚ
marek rogalski

Sytuacja po południu

Dzisiejsze dane makro jakie napłynęły z USA były dobre. Poznaliśmy wskaźnik Challengera obrazujący skalę przyszłych zwolnień – w grudniu spadł do 32,6 tys. z 35,9 tys. w listopadzie. Z kolei cotygodniowe bezrobocie chyba już na dłużej ustabilizowało się poniżej bariery 300 tys. Odczyt wyniósł 294 tys., a średnia 4-tygodniowa ukształtowała się na poziomie 290,5 tys.

Share
Sytuacja po południu
Źródło: DM BOŚ
d1wrd50

Jutro rynek otrzyma kluczowe dane Departamentu Pracy za grudzień. Rynek zakłada odczyt na poziomie 240 tys. nowych etatów poza rolnictwem, 230 tys. w sektorze prywatnym, oraz spadek stopy bezrobocia do 5,7 proc. Po ostatnich danych wydaje się, że dane nie powinny negatywnie zaskoczyć. Zwłaszcza, że szacunki zakładają i tak już korektę po rewelacyjnym odczycie za listopad.

Ze strefy euro warto zwrócić uwagę na list szefa ECB, jaki wysłał do europarlamentarzystów. Znajdujemy w nim wyraźne odniesienia dotyczące wprowadzenia programu skupu aktywów opartego o rządowe obligacje. To jednak nic nowego. Wielokrotnie pisaliśmy, że teraz wszystko rozbija się nie o to, czy i kiedy, ale jak. Tego w dzisiejszym piśmie Mario Draghiego nie znajdziemy. Wydaje się jednak, że ECB może próbować zażądać dodatkowych gwarancji od banków centralnych krajów grupy PIIGS, co może wprowadzić pewną nerwowość na tamtejszych rynkach długu.

d1wrd50

Na wykresie EUR/USD nadal dominuje trend spadkowy. Dzisiejsze minimum to 1,1753. Kluczowe wsparcie można ulokować dopiero przy 1,1637 – poziom ten to dołek z listopada 2005 r. W przypadku wcześniejszego odbicia – ważny opór to okolice 1,1876 (minimum z 2010 r.).
[ Wykres dzienny EUR/USD

]( http://finanse.wp.pl/w1,EUR,w2,USD,notowania-waluty-online-waluta.html )

Marek Rogalski
Główny analityk walutowy DM BOŚ

d1wrd50

| Prezentowany raport został przygotowany w Wydziale Doradztwa i Analiz Rynkowych Domu Maklerskiego Banku Ochrony Środowiska S.A. z siedzibą w Warszawie tylko i wyłącznie w celach informacyjnych i nie stanowi analizy inwestycyjnej, ani analizy finansowej ani rekomendacji w rozumieniu przepisów Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005r. (Dz.U. 2005, poz. 206 nr 1715) oraz Ustawy z dnia 29 lipca 2005r. (Dz.U. 2005, Nr 183, poz. 1538 z późn. zm.). Przedstawiony raport jest wyłącznie wyrazem wiedzy i poglądów autora według stanu na dzień sporządzenia i w żadnym wypadku nie może być podstawą działań inwestycyjnych Klienta. Przy sporządzaniu raportu DM BOŚ SA działał z należytą starannością oraz rzetelnością. DM BOŚ SA i jego pracownicy nie ponoszą jednak odpowiedzialności za działania lub zaniechania Klienta podjęte na podstawie niniejszego raportu ani za szkody poniesione w wyniku tych decyzji inwestycyjnych. Niniejszy raport adresowany jest do nieograniczonego kręgu odbiorców. Został
sporządzony na potrzeby klientów DM BOŚ S.A. oraz innych osób zainteresowanych. Nadzór nad DM BOŚ SA sprawuje Komisja Nadzoru Finansowego. Regulaminy doradztwa inwestycyjnego i sporządzania analiz inwestycyjnych, analiz finansowych oraz innych rekomendacji o charakterze ogólnym dotyczących transakcji w zakresie instrumentów finansowych oraz instrumentów bazowych instrumentów pochodnych znajdują się na stronie internetowej bossa.pl w dziale Dokumenty. |
| --- |

d1wrd50

Podziel się opinią

Share
d1wrd50
d1wrd50