Trwa ładowanie...
df6c8aq
df6c8aq
espi

T2 INVESTMENT S.A. - Transakcje akcjami Emitenta dokonane przez Członka Zarządu (1/2014)

T2 INVESTMENT S.A. - Transakcje akcjami Emitenta dokonane przez Członka Zarządu (1/2014)
Share
df6c8aq
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 1 / 2014
Data sporządzenia: 2014-02-04
Skrócona nazwa emitenta
T2 INVESTMENT S.A.
Temat
Transakcje akcjami Emitenta dokonane przez Członka Zarządu
Podstawa prawna
Art. 160 ust 4 Ustawy o obrocie - informacja o transakcjach osób mających dostęp do informacji poufnych
Treść raportu:
Emitent informuje, iż w dniu 3 lutego 2014 roku otrzymał zawiadomienie o transakcjach dokonanych przez Członka Zarządu w roku 2013, sporządzone stosownie do art. 160 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o obrocie instrumentami finansowymi w związku z Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 15 listopada 2005 roku w sprawie przekazywania i udostępniania informacji o niektórych transakcjach instrumentami finansowymi (...). Zgodnie z treścią zawiadomienia, osoba zobowiązana dokonała w dniu 19 lutego 2013 roku zakupu 9954 akcji Emitenta po średniej cenie 0,70 zł za akcję. Transakcja została dokonana na rynku NewConnect. Osoba zobowiązana do przekazania informacji nie wyraziła zgody na publikację swoich danych osobowych.

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

T2 INVESTMENT SPÓŁKA AKCYJNA
(pełna nazwa emitenta)
T2 INVESTMENT S.A. Przemysł inne (pin)
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
60-476 Poznań
(kod pocztowy) (miejscowość)
Jasielska 16a
(ulica) (numer)
(61) 664 80 00 (61) 664 80 29
(telefon) (fax)
(e-mail) (www)
7823089018 639525179
(NIP) (REGON)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2014-02-04 Tomasz Tyliński Prezes Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

df6c8aq

Podziel się opinią

Share
df6c8aq
df6c8aq