Trwa ładowanie...
d1uw1th

TAMEX OBIEKTY SPORTOWE - Raport bieżący nr 9/2015 - Zawarcie umowy kredytowej (9/2015) - EBI

TAMEX OBIEKTY SPORTOWE - Raport bieżący nr 9/2015 - Zawarcie umowy kredytowej (9/2015)

Share
d1uw1th
NEW CONNECT
Raport EBI nr 9 / 2015
Data sporządzenia: 2015-03-23
Skrócona nazwa emitenta
Temat
Raport bieżący nr 9/2015 - Zawarcie umowy kredytowej
Podstawa prawna
Treść raportu:
Zarząd spółki TAMEX Obiekty Sportowe S.A. (dalej: Tamex, Spółka) przekazuje do publicznej wiadomości, że w dniu 23 marca 2015 roku otrzymał podpisaną z mBank S.A. umowę o kredyt odnawialny z przeznaczeniem na finansowanie realizowanego przez Spółkę kontraktu. W ramach ww. umowy, Bank udzielił Spółce kredytu odnawialnego do kwoty 2 mln zł (słownie: dwóch milionów złotych) na okres do dnia 30.11.2015 r. Warunki finansowe, na których Tamex będzie korzystać z przyznanego kredytu nie odbiegają od warunków powszechnie stosowanych dla tego rodzaju umów. Zabezpieczeniem prawnym spłaty kredytu są cesje należności Spółki z dwóch realizowanych przez nią kontraktów. Podstawa prawna: § 3 ust. 2 pkt 1) i 2) Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect"
Załączniki
Plik Opis

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d1uw1th

| | | | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | | | | (telefon) | (fax) | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | (NIP)
| (REGON) | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | (skrócona nazwa emitenta) | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | (ulica) | (numer) | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | (e-mail) | (www) | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | (kod pocztowy)
| (miejscowość) | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis Data
Edyta Lesiak Prezes Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d1uw1th

Podziel się opinią

Share
d1uw1th
d1uw1th