Trwa ładowanie...
dzo2aw7
dzo2aw7
espi

TAMEX OBIEKTY SPORTOWE - Raport bieżący nr 9/2015 - Zawarcie umowy kredytowej (9/2015) - EBI

TAMEX OBIEKTY SPORTOWE - Raport bieżący nr 9/2015 - Zawarcie umowy kredytowej (9/2015)
Share
dzo2aw7
NEW CONNECT
Raport EBI nr 9 / 2015
Data sporządzenia: 2015-03-23
Skrócona nazwa emitenta
Temat
Raport bieżący nr 9/2015 - Zawarcie umowy kredytowej
Podstawa prawna
Treść raportu:
Zarząd spółki TAMEX Obiekty Sportowe S.A. (dalej: Tamex, Spółka) przekazuje do publicznej wiadomości, że w dniu 23 marca 2015 roku otrzymał podpisaną z mBank S.A. umowę o kredyt odnawialny z przeznaczeniem na finansowanie realizowanego przez Spółkę kontraktu. W ramach ww. umowy, Bank udzielił Spółce kredytu odnawialnego do kwoty 2 mln zł (słownie: dwóch milionów złotych) na okres do dnia 30.11.2015 r. Warunki finansowe, na których Tamex będzie korzystać z przyznanego kredytu nie odbiegają od warunków powszechnie stosowanych dla tego rodzaju umów. Zabezpieczeniem prawnym spłaty kredytu są cesje należności Spółki z dwóch realizowanych przez nią kontraktów. Podstawa prawna: § 3 ust. 2 pkt 1) i 2) Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect"
Załączniki
Plik Opis

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

(telefon) (fax)
(NIP) (REGON)
(pełna nazwa emitenta)
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
(ulica) (numer)
(e-mail) (www)
(kod pocztowy) (miejscowość)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis Data
Edyta Lesiak Prezes Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

dzo2aw7

Podziel się opinią

Share
dzo2aw7
dzo2aw7