Trwa ładowanie...
d319voj
d319voj
espi

TAMEX OBIEKTY SPORTOWE S.A. - Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na W...

TAMEX OBIEKTY SPORTOWE S.A. - Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu w dniu 8.07.2011r. (5/2011)
Share
d319voj
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 5 / 2011
Data sporządzenia: 2011-07-08
Skrócona nazwa emitenta
TAMEX OBIEKTY SPORTOWE S.A.
Temat
Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu w dniu 8.07.2011r.
Podstawa prawna
Art. 70 pkt 3 Ustawy o ofercie - WZA lista powyżej 5 %
Treść raportu:
Zarząd Tamex Obiekty Sportowe S.A. przedstawia w załączeniu wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu, które odbyło się w dniu 8 lipca 2011r., z określeniem liczby głosów przysługujących każdemu z nich z posiadanych akcji i wskazaniem ich procentowego udziału w liczbie głosów na tym walnym zgromadzeniu oraz w ogólnej liczbie głosów.
Załączniki
Plik Opis
Wykaz akcjonariuszy desponujących ponad 5% liczby głosów na WZ w dniu 8.07.2011r.pdf Wykaz akcjonariuszy dysponujących akcjami dającymi prawo do ponad 5% akcji w Walnym Zgromadzeniu Tamex Obiekty Sportowe w dniu 8 lipca 2011r

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

TAMEX OBIEKTY SPORTOWE SPÓŁKA AKCYJNA
(pełna nazwa emitenta)
TAMEX OBIEKTY SPORTOWE S.A.
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
00-355 Warszawa
(kod pocztowy) (miejscowość)
Tamka 38
(ulica) (numer)
+48 22 556 24 23 +48 22 556 24 22
(telefon) (fax)
(e-mail) (www)
525-133-88-51 017270901
(NIP) (REGON)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2011-07-08 Konrad Sobecki Prezes Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d319voj

Podziel się opinią

Share
d319voj
d319voj