Trwa ładowanie...
dgs71af

Tauron ma porozumienie z częścią obligatariuszy ws. wskaźnika dług netto/EBITDA

Warszawa, 22.03.2016 (ISBnews) - Tauron Polska Energia podpisał porozumienia z obligatariuszami posiadającymi 39,64% łącznej wartości obligacji serii TPEA1119, w których zobowiązali się oni do głosowaniu przeciwko żądaniom wcześniejszego wykupu obligacji, o ile wskaźnik długu netto do EBITDA spółki nie przekroczy 3,5x, podała spółka.

Share
dgs71af

"Każdy z obligatariuszy, który podpisał porozumienie, zobowiązał się nieodwołalnie w stosunku do emitenta, że w okresie obowiązywania tego porozumienia będzie uczestniczył w każdym zgromadzeniu obligatariuszy dotyczącym obligacji [serii TPEA1119] oraz będzie głosował na każdym zgromadzeniu obligatariuszy ze wszystkich obligacji, których dotyczy to porozumienie przeciwko podjęciu uchwały zezwalającej posiadaczom obligacji na złożenie emitentowi żądania wcześniejszego wykupu w związku z ewentualnym wystąpieniem przypadku naruszenia polegającego na przekroczeniu przez wskaźnik zadłużenia przewidziany w warunkach emisji obligacji poziomu 3,0x, o ile wskaźnik ten nie przekroczy poziomu 3,5x, przy uwzględnieniu nowej definicji zadłużenia finansowego oraz zasad obliczania wskaźnika finansowego zawartych w porozumieniu" - czytamy w komunikacie.

Obligatariusze zobowiązali się też, że z zastrzeżeniem przypadków wynikających z bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa, nie rozporządzą obligacjami do dnia ich zapadalności.

"Z tytułu zawartych porozumień emitent będzie wypłacał każdemu z obligatariuszy, który jest stroną porozumienia, wynagrodzenie w wysokości 0,20% w skali roku łącznej wartości nominalnej posiadanych przez danego obligatariusza obligacji będących przedmiotem tego porozumieni" - czytamy dalej.

Zgodnie z regulaminem zgromadzenia obligatariuszy serii TPEA1119 do podjęcia uchwały wymagana jest obecność obligatariuszy reprezentujących co najmniej 50% głosów. Uchwały zapadają większością 66 i 2/3 proc. głosów obligatariuszy obecnych na zgromadzeniu.

dgs71af

Obligacje serii TPEA1119 zostały wyemitowanie w 4 listopada 2014 r. w liczbie 17 500 sztuk jako obligacje na okaziciela, niezabezpieczone, kuponowe, o zmiennym oprocentowaniu i wartości nominalnej 100 000 zł każda. Obligacje są zdematerializowane, oznaczone kodem ISIN: PLTAURN00037 i wprowadzone do obrotu na rynku Catalyst. Termin wykupu obligacji przypada na 4 listopada 2019 r.

Zarząd Taurona informował wcześniej, że jego celem jest podniesienie poziomu wskaźnika długu netto do EBITDA w warunkach emisji obligacji do 3,5x z 3x i zamierza zawierać odbrębne porozumienia z obligatariuszami. Na zorganizowanym na początku marca zgromadzeniu obligatariuszy nie udało się zebrać obligatariuszy reprezentujących 100% głosów.

Na koniec grudnia 2015 r. wskaźnik długu netto do EBITDA Taurona osiągnął poziom 2,2x.

Tauron Polska Energia S.A. jest spółką holdingową w grupie kapitałowej, która zajmuje się wydobyciem węgla, wytwarzaniem, dystrybucją i sprzedażą energii elektrycznej oraz ciepła. Grupa Tauron obejmuje swoim działaniem 18% powierzchni kraju i jest największym dystrybutorem energii w Polsce oraz jednym z największych podmiotów gospodarczych w kraju. W skład grupy wchodzą m.in. Tauron Wydobycie, Tauron Wytwarzanie, Tauron Ekoenergia, Tauron Ciepło, Tauron Dystrybucja, Tauron Sprzedaż oraz Tauron Obsługa Klienta.

(ISBnews)

dgs71af

Podziel się opinią

Share
dgs71af
dgs71af