Trwa ładowanie...
d4cu4dx
espi

TAURON POLSKA ENERGIA S.A. - Korekta załącznika do raportu bieżącego nr 54/2011 z dnia 22 listopa...

TAURON POLSKA ENERGIA S.A. - Korekta załącznika do raportu bieżącego nr 54/2011 z dnia 22 listopada 2011 r. (54/2011)
Share
d4cu4dx
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 54 / 2011 K
Data sporządzenia: 2011-11-23
Skrócona nazwa emitenta
TAURON POLSKA ENERGIA S.A.
Temat
Korekta załącznika do raportu bieżącego nr 54/2011 z dnia 22 listopada 2011 r.
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Zarząd TAURON Polska Energia S.A. ("Spółka") informuje, że w związku z oczywistą omyłką pisarską dokonuje korekty załącznika do raportu bieżącego nr 54/2011 z dnia 22 listopada 2011 r., w którym zamieszczone zostały uchwały podjęte przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie TAURON Polska Energia S.A., które odbyło się w dniu 22 listopada 2011 r. Korekta dokonywana jest w następujący sposób: 1) w §1 uchwały nr 1 zamieszczono nazwisko Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki w brzmieniu "Zaroda", a powinno być "Zaróda (Zaród)", 2) po treści uchwały nr 1 podając sposób jej podjęcia, zamieszczono wyraz "jawnym", a powinno być "tajnym", 3) po treści uchwały nr 5 podając sposób jej podjęcia, zamieszczono wyraz "jawnym", a powinno być "jawnym i imiennym". W załączeniu Spółka przekazuje treść uchwał podjętych przez wyżej wymienione Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki.
Załączniki
Plik Opis
Uchwały podjęte podczas NWZ.pdf Uchwały podjęte przez NWZ w dniu 22 listopada 2011 r.

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

TAURON POLSKA ENERGIA SPÓŁKA AKCYJNA
(pełna nazwa emitenta)
TAURON POLSKA ENERGIA S.A. Energetyka (ene)
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
40-389 Katowice
(kod pocztowy) (miejscowość)
Lwowska 23
(ulica) (numer)
(32) 744 27 04 (32) 774 29 81 (32) 774 27 99
(telefon) (fax)
sekretariat@tauron-pe.pl www.tauron-pe.pl
(e-mail) (www)
9542583988 240524697
(NIP) (REGON)
d4cu4dx

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2011-11-23 Krzysztof Zawadzki Wiceprezes Zarządu
2011-11-23 Krzysztof Zamasz Wiceprezes Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d4cu4dx

Podziel się opinią

Share
d4cu4dx
d4cu4dx